Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

SolTech Energy: Soltech Energy Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Soltech Energy offentliggör årsredovisning och revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen innehåller, som indikerats i
Bolagets bokslutskommuniké publicerad den 27 februari 2020,
förändrade uppgifter om bland annat nettoomsättning, kostnader,
tillgångar samt skulder och eget kapital. Likviditet och förändring
av likvida medel i kassaflöde har ej påverkats. Det har inte heller
skett någon förändring av den bedömda framtida intäktsgenereringen.

Justeringarna är främst relaterade till en annan bedömning om när det
bestämmande inflytandet inträder och därmed från vilken tidpunkt som
resultatet från det förvärvade bolaget ska ingå i Soltech-koncernen.

Bakgrunden är det kinesiska dotterbolaget, Advanced Soltech Renewable
Energy Hangzhou Co. Ltd. "ASRE", förvärv av en portfölj med
solenergianläggningar motsvarande 21,4 MW. De intäkter som erhållits
och även tillgodoförts koncernen har konsoliderats i koncernens
räkenskaper från och med januari 2019 i tidigare publicerade
finansiella rapporter. Förvärvet registrerades av kinesiska
myndigheter i maj 2019.

Under 2019 bytte ASRE revisor från en lokal revisor till
koncernrevisorn PwC och i samband med revisionen av räkenskapsåret
2019 genomfördes tillsammans med PwC en analys av aktuellt förvärv,
varvid det har konstaterats att det bestämmande inflytandet för det
förvärvade bolaget sker först i maj 2019 i samband med att berörda
myndigheter i Kina slutligen har registrerat aktieöverlåtelsen.

Detta har lett till förändring i koncernens resultat- och
balansräkningar av vilka de väsentligaste är: Summa intäkter minskar
med 20 383 KSEK till 303 550 KSEK. Rörelseresultat före
avskrivningar, EBITDA minskar med 22 816 KSEK till 65 434 KSEK och
rörelseresultat, EBIT minskar med 24 268 KSEK till 24 843 KSEK. Årets
resultat efter skatt minskar med 12 577 KSEK till - 45 788 KSEK.
Resultat per aktie minskar med 0,37 kronor till -0,84 kronor.

Osäkerheten kring den redovisningsmässiga hanteringen av den
förvärvade solenergiportföljen i Kina är nu hanterad och inga
ytterligare framtida justeringar eller effekter är att förvänta.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att
läsa på Bolagets hemsida via denna länk:
https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.
E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Niclas Lundin, CFO.
Tel: 072-071 03 09. E-post: niclas.lundin@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer,
installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov.
I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där
den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support,
NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama
och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq
First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information
se: www.soltechenergy.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-energy-sweden-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/2299/3123146/1255944.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.