Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

SolTech Energy: SolTech förvärvar majoriteten i NP-Gruppen

SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 16 januari 2019 förvärvat 60 %
av aktierna i takföretaget NP-Gruppen AB. NP-Gruppen är
Stockholmsbaserat och grundades 1966, har 30 anställda och omsatte
under 2018 cirka 85 MSEK med ett positivt resultat om cirka 13 MSEK.

SolTech offentliggör härmed sitt andra förvärv inom kort enligt den
nya förvärvsstrategin som presenterades den 25 oktober 2018. Efter
förvärvet av majoriteten i Nyedal Solenergi förvärvar SolTech nu
majoriteten i ett av Sveriges mest etablerade takföretag.

Att förvärva ett takföretag som NP-Gruppen (NP) med djup kompetens
inom tak- och plåtslageri är ett mycket medvetet och strategiskt val
av SolTech. Solenergimarknaden i Sverige växer mycket kraftigt och
det är lika viktigt att inneha kompetens inom tak som inom solenergi
för att lyckas på solenergimarknaden. Det är på tak som de flesta
solenergianläggningar installeras och för att dessa installationer
ska hålla en hög kvalitet i decennier krävs takkompetens. Genom
förvärvet av NP-Gruppen blir SolTech det enda solenergiföretaget som
har denna kompetens på den svenska marknaden.

SolTech har förutom sina två integrerade takprodukter ShingEl och RooF
även produkten Facade. Genom förvärvet av NP blir SolTech även
delägare i det nystartade fasadbolaget Front Up AB som ägs till 50 %
av NP och till 50 % av Örnsköldsviksbolaget Winther Bygg AB. Front Up
ska etablera sig på den expansiva fasadmarknaden i Sverige där det
finns en ökad efterfrågan på solenergiprodukter, vilket också kommer
att gynna försäljningen av SolTech Facade.

Förvärvet av NP-Gruppen i ekonomiska termer:

·
SolTech förvärvar 60 % av NP-Gruppen AB (NP) med en option att
förvärva resterande 40 % år 2022.

·
Samtliga aktier i NP värderas till 45 MSEK, varav den totala
förvärvslikviden för 60 % av aktierna uppgår till 27 MSEK, förutsatt
att uppställda omsättnings- och vinstmål i NP uppnås.

·
Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 6,3 MSEK samt
nyemitterade SolTech aktier till ett värde av 8,1 MSEK (30 % av
köpeskillingen). Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 6,3
MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och
lönsamhetsmål uppnås.

·
En rörlig tilläggsköpeskilling kommer även att utgå. Denna beräknas på
justerat eget kapital enligt överlåtelsebokslutet, som fastställs på
årsstämman våren 2019. I dagsläget uppskattas denna
tilläggsköpeskilling till 6,3 MSEK.

·
Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade
SolTechaktier.

·
SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 90 MSEK i
omsättning 2019 och med ett rörelseresultat om cirka 5-10 %. Från och
med 2020 och framåt räknar SolTech med succesivt ökad omsättning och
rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av SolTechs produkter,
gemensamma inköp, marknadsföring och administration

VD Stefan Ölander i en kommentar:

- Jag är stolt och glad över att vi inom SolTech på kort tid förvärvat
två högintressanta bolag. Vårt mål med detta och kommande förvärv, är
att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler
för ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen. Detta gör vi
nu genom förvärvet av majoriteten i NP-Gruppen där VD Patrik
Pettersson och hans team kommer att bli en stor tillgång för oss. Vi
jobbar samtidigt vidare med planen att under 2019 presentera
ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech till Nordens mest
framgångsrika solenergikoncern. Närmast på tur står dock att få igång
samarbetet med NP och Nyedal och säkerställa att det går enligt plan.

Patrik Pettersson, VD NP-Gruppen i en kommentar:

- Vi känner oss mycket inspirerade att genom denna affär ge oss in i
den mycket intressanta solenergibranschen, något vi funderat på
länge. Nu var tiden mogen och med SolTechs produkter, kompetens,
nätverk och finansiella resurser känner vi att vi har fått en
plattform för att lyckas med vår solenergisatsning och att vi kan
bidra både till en stark koncernutveckling och till en bättre miljö.

SolTechs förvärvsupplägg bygger på följande strategiska grundpelare:

·
SolTech förvärvar initialt minst 51% men inte mer än 75% av ett bolag.
Om det endast finns en ägare av det planerade förvärvet ställer
SolTech som krav att en eller flera nyckelpersoner blir delägare
innan förvärvet genomförs. Dessa två saker gör att SolTech
säkerställer att entreprenörsandan och drivet finns kvar i det
förvärvade företaget.

·
Minst 20% av köpeskillingen utgörs av aktier i SolTech. Detta skapar
ett driv att alltid göra det bästa för koncernen då nyckelpersonerna
gynnas av en positiv kursutveckling i SolTechaktien.

·
Den kontanta delen av köpeskillingen utbetalas vid tre tillfällen. Vid
tillträde och efter 12 respektive 24 månader. För att köpeskilling
nummer två och tre ska betalas ut krävs att både uppställda
omsättnings- och vinstkrav uppnås. Detta upplägg är dels positivt för
SolTechs likviditet och säkerställer även att uppsatta mål nås innan
hela köpeskillingen erläggs.

·
SolTech har alltid en option att efter 3-4 år förvärva resterande del
av företaget.

·
Den sista grundpelaren är att våra dotterbolag ska fortsätta att
drivas av samma ledning och behålla sin kultur och sitt namn. SolTech
ska stödja och utveckla dotterbolagen inom en rad områden så att de
kan växa och bli ännu bättre, starkare och inte minst mer lönsamma.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
AB (publ) Tel: 070-739 80 00.

E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Patrik Pettersson, VD
NP-Gruppen AB. Tel: 070-816 52 03.
E-post:patrik.pettersson@npgruppen.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 januari 2019 kl.
08:50 CET.

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och
NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina.
SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq
Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare.
Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.
Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om NP-Gruppen AB

Vi är specialister på tak sedan 50 år. Vi har som plåtslageri klättrat
runt och jobbat på Stockholms alla typer av hustak i ett halvt sekel.
Under dessa drygt 50 år har vi satt heder i att alltid leverera
kvalitet och stå för det vi lovar - oavsett hur stort eller litet
jobbet är.

Får vi frågan "Beskriv NP-Gruppen med tre ord", blir svaret:
Kundfokuserade, Hög kompetens, Kostnadseffektiva.

[page2image28416][page2image28576][page2image28736][page2image28896]

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-forvarvar-majoriteten...
https://mb.cision.com/Main/2299/2719363/977474.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.