Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-30

SolTech Energy: SolTechs ASRE levererar affär på 24,7 MSEK

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Daikyo
Nishikawa TongYang Auto Parts (NanJing) Co Ltd.

Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,1 megawatt
(MW) och beräknas ge årliga intäkter på drygt 1,235 MSEK. Under
avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå
till drygt 24,7 MSEK.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 155 000 kWh. Kunden
förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar
under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska
myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund.
Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE,
uppgår till cirka 6,7 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd
under mars månad 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
- Vi är nu uppe i 90,64 MW då vi räknar ihop anläggningar som är
anslutna till elnätet, anläggningar under byggnation och under hösten
nytecknade order. När samtliga dessa 90,64 MW är anslutna till
elnätet och intäktsgenererande, beräknas de ge årliga intäkter på
cirka 115,7 MKR eller drygt 2,31 miljarder kronor i total intäkt
under 20 år. Denna abonnemangsekonomi är mycket värdefull för
koncernen.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
AB (publ)

Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl.
07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North
vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000
aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda
bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är
G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive
anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018/2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om uppåt 1 miljard sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-asre-levererar-affar...
http://mb.cision.com/Main/2299/2658463/935318.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.