Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

SolTech Energy: SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligat...

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden
AB (publ) "ASAB" avser att emittera nya gröna säkerställda seniora
företagsobligationer under ASAB:s gröna obligationsramverk om 1 500
MSEK. Den första obligationen, SOLT5, tecknades till 170 MSEK och
togs upp till handel på First North Sustainable Bond Market den 21
mars, 2019. Denna andra emission under det gröna ramverket uppgår
till 110 MSEK och nettolikviden avsätts för att slutbetala en
befintlig solenergiportfölj om 21,4 MW, bestående av 15 takbaserade
solenergianläggningar i Kina som årligen genererar cirka 19 %
avkastning på investerat kapital. Resterande del av nettolikviden
avsätts för att återbetala ASAB:s första obligation SOLT1 som
emitterades i juni 2016 och som förfaller till återbetalning den 14
juni, 2019.

ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i
Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av
SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. "ASRE". Medtaget förvärvet av den
21,4 MW stora portföljen, kommer den totala kapaciteten uppgå till
cirka 93 MW. Arrangör av transaktionen är JOOL Markets. För
ytterligare information, vänligen se investerarpresentationen
på:http://www.soltechenergy.com/sv/investerare/advanced-soltech-sweden-ab-p...

Frederic Telander i en kommentar:
- Med SOLT5 har vi gjort ett insteg på den institutionella
obligationsmarknaden, vilket också krävs för att finansiera vårt
löpande orderflöde och de samarbetsavtal vi har. Vårt mål är att nå
605 MW i installerad kapacitet år 2021 som är fullt anslutna till
elnätet år 2020. Vi har i dagsläget samarbetsavtal motsvarande 650
MW, 27,5 MW i orderboken, 12 MW under byggnation och en
projekt-pipeline på över 90 MW som vi löpande bearbetar.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88
46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander,
VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070 739 80 00. E-post:
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2019 kl.
09:00 CEST.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har
SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar
Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom
utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina
som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala
dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter
i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och
kundfordringar). Bolagets Certified Adviser på First North Bond
market är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.
Email: ca@mangold.se. Mer info på www.advancedsoltech.com
(http://www.soltechenergy.com/sv/solt2/)

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi,
NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige
och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First
North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15,000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i
att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller
solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för
anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års
avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s
löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till
kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu
ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet
att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-dotterbolag--advanc...
https://mb.cision.com/Main/2299/2795905/1031104.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.