Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

SolTech Energy: Soltechs dotterbolag - Advanced Soltech Sweden AB (publ) obligationsemission övertecknad

Soltech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced Soltech Sweden
AB (publ) "ASAB" riktade ett erbjudande om upp till 100 MSEK under
ASAB:s befintliga gröna obligationsramverk om upp till 1500 MSEK,
till en grupp investerare i en "private placement". Erbjudandet
mottogs mycket väl och emissionen övertecknades. Nettolikviden kommer
att användas till att finansiera Bolagets liggande och växande
orderstock i Kina.

Efter genomförd emission, som beräknas vara färdigställd i mitten av
juni månad, kommer ASAB:s totala och utestående portfölj av gröna
seniora säkerställda obligationer som ges ut i SEK och EUR, att uppgå
till cirka 605 MSEK. Obligationerna förfaller den 25 januari 2023 och
är noterade på First North Sustainable Bond Market.

JOOL Corporate Finance AB har agerat som Bolagets Corporate Finance
rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission AB har varit
arrangör och Roschier Advokatbyrå AB legal rådgivare.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) -VD Frederic Telander i en
kommentar:

· Med denna emission säkerställer vi tillväxten i Kina i det korta
perspektivet i väntan på att de traditionella finansmarknaderna för
institutionellt kapital öppnar upp igen. Den osäkerhet som
tillfälligt råder på finansmarknaderna innebär att vi emitterar denna
obligation till 90 % av nominellt belopp. Efterfrågan på våra
lösningar i Kina är fortsatt mycket stor med en växande orderstock
som följd. Vi bedömer framtiden som ljus för våra satsningar i Kina
trots Corona pandemin. Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB
Markets i syfte att notera Bolagets aktier på First North Growth
Market ligger fast och utgör tillsammans med den tidigare aviserade
planen att emittera gröna säkerställda obligationer tillsammans med
Nordea och DNB Markets den fortsatta finansieringsplanen för
expansionen i Kina.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD, Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 070-525
16 03. E-post: frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan
Ölander, VD, Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.
E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni, 2020 kl.
14.00 CET

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer,
installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov.
I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där
den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support,
NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama
och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq
First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon:
08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information
se: www.soltechenergy.com

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har
SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar
Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom
utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag
finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande
underhålls av ASRE, ASRE SUQIAN och/eller dess helägda lokala
dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter
i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och
kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00
399 E-mail: info@fnca.seMer info påwww.advancedsoltech.com
(http://www.soltechenergy.com/sv/solt2/)

Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable
Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt
i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att
finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på
kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan
förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som
anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen
av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per
producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en
installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten
till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag
till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech
Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltechs-dotterbolag---advan...
https://mb.cision.com/Main/2299/3125395/1257296.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.