Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-24

Sonetel Aktiebolag: Sonetel genomför åtgärdsprogram

Sonetel som är listat på Nasdaq First North Growth market Stockholm
genomför en rad åtgärder med målsättningen att säkerställa positivt
kassaflöde.

Kostnaden för Sonetels indiska dotterbolag - där huvuddelen av
bolagets personal jobbar - minskas med ca 37%. Detta sker genom
minskning av personalstyrkan, samt minskning av löner med 20%.
Sonetels VD tar en lönesänkning med 40%. Lönerna skall återgå till
normal nivå i februari 2021 om ekonomin så tillåter

Sammantaget med effektiviseringar av marknadsföring samt
kostnadsneddragningar genomförda tidigare under året, innebär det här
sammanlagt ca 0,8 MSEK i minskade kostnader per månad jämfört med
snittet under perioden okt-dec 2019.

En rad långivare inklusive Nordea och Almi har därtill givit bolaget
anstånd med amorteringar vilket ytterligare stärker likviditeten.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en
Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har
hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen
av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien.
Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser
(e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 09:30 CET

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sonetel-aktiebolag/r/sonetel-genomfor-atgards...

Författare Cision News