Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

SONETEL: NETTOOMSÄTTNINGEN BLEV 7,1 MLN KR 1 KV (7,7)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Sonetel, som erbjuder en
mjukvarutjänst inom kommunikation för småföretag, redovisar en
nettoomsättning om 7,1 miljoner kronor (7,7) för det första kvartalet 2020.

Bolagets vd Henrik Thomé skriver i rapporten att covid-19 i mars ledde till
kraftigt minskade samtalsvolymer samt ett minskat inflöde av kunder, men att
en "god återhämtning" har skett sedan dess.

Totalt minskade volymerna med omkring 25 procent under den andra halvan av
mars, vilket påverkade intäkterna negativt med 0,1 miljoner kronor jämför med
den föregående månaden. Kunder i USA uppges ha stått för den största
minskningen.

Vidare skriver vd att en ny prisstruktur har lanserats för bolagets
internationella telefonnummer "för att locka tillbaka de sällananvändare som
vi skrämt bort med successiva prishöjningar sedan början av 2018".

Rörelseresultatet var -1,3 miljoner kronor (-0,5).

"Vi minskar successivt de fasta kostnaderna med ca 50 procent genom
personalminskningar, lönesänkningar samt effektivisering av
marknadsföringen", skriver Henrik Thomé.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 miljoner kronor
(1,5).

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 miljoner kronor (0,9).

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News