Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Sotkamo Silver: HALVÅRSRAPPORT 2019

[]

Pressmeddelande i Stockholm den 23 augusti 2019, kl. 08,45

DET ANDRA KVARTALET 2019

· Intäkter uppgick till 30 KSEK (0)
· Resultat uppgick till -35 MSEK (-8)
· Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,06)
· Den första koncentratleveransen till smältverket gjordes den 8
april

· Erkki Kuronen utsågs till VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy.
· Bolagets styrelse beslutade om en riktad emission av högst 4,2
miljoner aktier till en teckningskurs om 3,60 kronor per aktie och
ett konvertibelt lån om högst 15 MSEK

FÖRSTA HALVÅRET 2019

· Kassaflöde från löpnande verksamhet var -32 MSEK (4)
· Nettoinvesteringarna uppgick till 117 MSEK (75)
· Likvida medel uppgick per 30 juni 2019 till 8 MSEK (326)
· Eget kapital uppgick per 30 juni 2018 till 267 MSEK (362)
· Fram till slutet av juni producerades det ca 220,000 Oz silver,
600 Oz guld, 150 ton bly och 290 ton zink i koncentrat.

· Anrikade ton uppgick till 88 000 och den ingående silverhalten
uppgick till 100 g/ton

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

VD-ORD TIMO LINDBORG

Under senvåren och sommaren har produktionen av Silvergruvan ökat
gradvis mot full produktionskapacitet. Vi har redan nått det
långsiktiga målet för produktionskapacitet på 450 000 ton per år (12
månader) för både gruvdrift och anrikningsverket. Med hög
matningshastighet av malm till verket, bra gruv- och
anläggningsprestanda förväntar vi oss att nå det tidigare uppsatta
330- 350 000 ton anrikade ton malm och silverproduktionsmålet om
1,15-1,25 miljoner troy oz för detta år. På grund av den något
försenade produktionsstarten och användning av malm med lägre
innehåll under upprustningsperioden var intäkterna lägre än under
normal produktion. Målet är att inkörningsskedet är klart och
Silvergruvan i full produktion i slutet av augusti.

VERKSAMHETEN

Sotkamo Silvers affärsidé är att utveckla och extrahera
mineralfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med omfattande
hänsyn till människor och miljö.

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy,
mineralfyndigheter som innehåller silver, guld, zink, bly och
volfram. Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo kommun, där
produktionen startade första kvartalet 2019 och där full produktion
planeras innan slutet av augusti.

NYCKELTAL (KONCERNEN) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Försäljning MSEK 30 0 0
EBIT, MSEK -47 -13 -54
Soliditet (%) 38 62 51
Resultat per aktie -0,12 0,03 -0,48
Eget kapital per aktie 2,32 3,12 2,32
Kassalikviditet (%) 70 1 679 227
Personal vid slutet av perioden 45 12 31
Anrikade ton 88 000 0 0
Ingående silverhalt i verket 100 0 0

Produktionsstart

Produktionskapaciteten har ökats till 450 000 ton per år. Målet är att
anrika 330 000 - 350 000 ton malm år 2019. Silvermalmen bryts från
dagbrott och underjordisk gruva.

Fram till slutet av juni producerade vi cirka 220 000 Oz silver, 600
Oz guld, 150 ton bly och 290 ton zink i koncentraten, motsvarande
cirka 330 000 Oz silverekvivalenter (AgEq).

Underjordisk gruvdrift och utveckling har pågått under hela första
halvåret 2019. Produktionsstarten vid anrikningsverket startades i
slutet av mars och har varit i fokus för verksamhetsteamet vid
Silvergruvan. I slutet av juni uppnåddes planerad anrikningskapacitet
och optimering av processen fortgår. Utbytet av metall och
anläggningens prestanda har varit positiv och ger en solid bas för
ytterligare optimering av processen och utbyte.

Anrikade ton och de ingående metallhalterna låg dock under
målnivåerna. Under Q2 har ca. 88 kt malm anrikats, vilket är cirka
75% av den bedömda kvartalsproduktionen för 2019. Detta beror på den
gradvisa ökningen av malmmatning till verket och planerade och
oplanerade produktionsstopp, särskilt i april och maj. Teamet har
framgångsrikt löst problemen och anläggningen uppnått planerad
matningshastighet under andra hälften av juni. De ingående halterna
var ca. 20% under helårsprognosen på grund av den stora andelen malm
som består av malmen från dagbrott och malm av lägre kvalitet från
ortdrivning i underjordsgruvan. Detta kommer att kompenseras under
resten av året eftersom malmbrytning från underjordiska strossar
kommer att ske med full kapacitet.

Fokus för den underjordiska gruvan har varit i den horisontella
utvecklingen och förbättringen av gruvinfrastrukturen, till exempel
ventilation, kommunikationssystem och avvattning. Malm från drift har
bearbetats med malm från första nivån, dagbrott och gammalt lager.
Brytningen av den första nivån började i slutet av juni.

Dagbrottsdrift gjordes med liten volym i april och lagrad malm har
matats till anrikningsverket.

Den något försenade produktionen gjorde att intäkterna inte låg i nivå
jämfört med planen. Försäljningen för andra kvartalet var 30 MSEK.

Silver ekvivalent värden ( AgEq) kalkyleras med formeln:
AgEq=Ag+(Au*Aueq faktor)+(Pb*Pbeq faktor)+(Zn*Zneq faktor).

En eq faktor = (metallens enhets pris)/(Ag enhets pris). I beräkningen
använda metallpriser var: Ag 14,99 $/Oz; Au 1.358 $/Oz; Pb 1.891
$/ton; Zn 2.602 $/ton.

AKTIER OCH AKTIEHANDEL

Sotkamo Silver ABs aktier handlas på NGM Equity i Stockholm och på
NASDAQ Helsinki. Bolagets tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1
På NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är
SE0001057910. Aktien finns även noterad på Börse Berlin, Open Market
Där är Bolagets Code number A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på
NGM Equity i Stockholm; SE0001057910.

2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Aktiepris SEK 3,70 3,85 3,90
Kvotvärde SEK 1,37 1,37 1,37
Market Cap. MSEK 499 504 510
Antalet aktier 134 983 299 130 783 299 130 783 299
Aktiekapital SEK 185 176 166 163 679 896 179 414 417

FINANSIELL KALENDER

· Q3 publiceras den 15 november 2019
· Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 14 februari 2020

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
augusti, 2019, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers
tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/halvarsrapport-2019,c2887138
https://mb.cision.com/Main/15292/2887138/1094386.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.