Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

Sotkamo Silver: Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 11 april 2019, klockan 13.00.

Sotkamo Silver AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 11 april 2019 i
Stockholm.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för
räkenskapsåret 2018 fastställdes av stämman. Stämman beslutade att
ingen utdelning skulle lämnas för år 2018. Styrelseledamöterna och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2018.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan
suppleanter. Mauri Visuri, Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Matti Rusanen
och Eeva-Liisa Virkkunen omvaldes till styrelseledamöter samt valdes
Maria Neovius till styrelseledamot. Mauri Visuri omvaldes till
styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor
intill slutet av årsstämman 2020 med auktoriserade revisorn Anna
Rosendal som huvudansvarig tills vidare.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt
riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt
styrelsens förslag.

Stämman fastställde valberedningens förslag om styrelsens arvoden.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier eller andra
finansiella instrument. Bemyndigandet är begränsat till att högst
motsvara en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det
första emissionsbeslutet, enligt bemyndigandet, motsvarar 20 procent
av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Stockholm den 11 april 2019

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 11 april 2019, klockan 13.00.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland
och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är
Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar
SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika
gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa
mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial
Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska
Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/kommunike-fran-sotkamo-silve...
https://mb.cision.com/Main/15292/2786871/1024375.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.