Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-17

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB: KVARTALSRAPPORT, FJÄRDE KVARTALET 2020

[image] 
Pressmeddelande den 17 februari 2021, Stockholm kl. 08.45
FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Intäkterna uppgick till 78 MSEK jämfört med 86 MSEK i Q4 2019 på grund av lägre silverhalt
 • EBITDA uppgick till 7 MSEK (5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -16 MSEK (-32)
 • Likvida medel uppgick till 35 MSEK (30)
 • Investeringar uppgick till 14 MSEK (8)
 • Produktionen uppgick till ca. 349 000 (418 000) uns silver, 969 (1 022) uns guld, 330 (337) ton bly, and 757 (611) ton zink, i koncentrat
 • Regionalförvaltningsverket beviljade miljötillstånd för Silvergruvan i december 2020.
 • Förvärv av gruvrättigheterna för Hietaharju och Peura-aho från Boliden som en del av genomförandet av den reviderade strategin.

Q1 - Q4 2020

 • Intäkterna uppgick till 366 MSEK (197)
 • EBITDA uppgick till 73 MSEK (8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 MSEK (-75)
 • Resultat per aktie uppgick till -0.26 SEK (-0.75), -0.24 SEK (-0.75) efter utspädning
 • Investeringar uppgick till 32 MSEK (153)
 • Produktionen uppgick till 1 580 000 (1 000 000) uns silver, 3 965 (2 697) uns guld,    1 532 (937) ton bly, och 3 254 (1 915) ton zink, i koncentrat

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

 
VD ERKKI KURONEN

Först vill jag uttrycka mitt uppriktiga och ödmjuka tack till alla anställda i företaget och våra leveratörer, "Silver Miners", för Ert arbete och bidrag. Ni har arbetat hårt och flitigt och visat beundransvärd professionalism och engagemang för att göra Silvergruvan till vad den är idag. Ni kan vara stolta över Er själva och den resa vi har gjort framtill idag. Detta gäller såväl det berörda kvartalet som hela året 2020 och tidigare. Ni är ett fantastiskt team.

När jag tänker tillbaka på Q4 2020 inser jag hur många viktiga milstolpar vi uppnått. Ganska ofta i vardagens utför man bara och märker inte de slutförda uppgifterna, men när vi ser på prestationerna märker vi att vi verkligen gjort många viktiga jobb. Alla förberedelser för produktion på och runt 240-nivån och under 300-nivån, start av kärnborrningskampanjen som en del av P700-projektet, förvärv av gruvrättigheterna för Peura-aho- och Hietaharju-gruvkoncessionerna från Boliden, lanseringen av den reviderade strategin och den första live-streamen i företagets historia och det nya miljötillståndet för att bara nämna några.

Allt ovan, enskilt och tillsammans, är viktiga prestationer och hörnstenar för vår framtida utveckling och framgång. Samtidigt har vi bibehållit hög prestanda idriftsäkerheten i vår koncentrationsanläggning. Online-tiden för kvarnen under Q4 var 94% och silveråtervinning till våra koncentrat var 86%. Vi har fortsatt att ha fokus på effektivisering av våra processer och metoder för att förbättra säkerhet och användbarhet.

Kärnborrningskampanjen startades som en del av P700-projektet. Projektet fortsätter 2021 och jag ser fram emot att arbeta för att förlänga gruvans livslängd. Malmsorteringen som är ett annat viktigt utvecklingsprojekt, har framskridit under fjärde kvartalet och arbetet kommer att fortsätta. Resultaten är i linje med förväntningarna, men malmsortering är fortfarande i pilotfasen och mycket arbete behövs för att göra det operativt.

Vi har förberett gruvproduktionen i gruvans djupare nivåer genom att driva horisontella tunnlar som följer malmzonerna. Detta hade en inverkan på metallhalterna som i oktober och november var lägre än i genomsnitt men som återhämtade sig i december till genomsnittlig nivå. Silverproduktionen för rapporteringsperioden var ca. 350 kilo uns. Detta är i den nedre änden av intervallet 350-430 kilo uns, vilket har varit variationen i silverproduktionen under de senaste sex kvartalen, dvs. 390 kilo uns +/- 10% per kvartal. Volatiliteten hos metalhalterna är hög under en kort period men utjämnar sig bra under kvartals- eller årsperioden. Silverproduktion på 1,58 miljoner uns ligger väl inom produktionsvägledningen för hela året, som var 1,4 -1,7 miljoner uns.

Lägre metallproduktion jämfört med föregående kvartal och Q4 2019 och den slutlig prisbestämningsmekanism påverkade våra intäkter som var 78 MSEK för rapportperioden och uppgick till 366 MSEK för helåret. Volatiliteten i produktionen och särskilt den slutliga prissättningsmekanismen har stark inverkan på intäkterna och finanserna i ett enda kvartal, medan årssiffrorna illustrerar företagets resultat mycket bättre.

År 2019 var året för produktionsstart och ramp-up och år 2020 var året för stabilisering av produktionen och nu ser jag fram emot 2021 för att genomföra vår reviderade strategi och fortsätta med full ånga både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsprojekten. Att vara ansvarsfull och vara lokal.

 
VERKSAMHETEN

Sotkamo Silver driver silvergruvan i Sotkamo, Finland. Produktionen startade i mars 2019 och gruvan producerar silver, guld, zink och bly i koncentraten som säljs till ett smältverk. Dessutom innehar företaget gruv- och prospekteringsrätter till mineralfyndigheter i närheten av den nuvarande verksamheten i Sotkamo-regionen i Finland.

I slutet av fjärde kvartalet avstod företaget från sina undersökningstillstånd i Norge. Som en del av genomförandet av den reviderade strategin förvärvade företaget gruvrättigheterna för Hietaharju och Peura-aho nickel-koppar-platina-palladium-fyndigheter från Boliden. Försäljningen och överföringen av prospekteringslicenser och tillstånd i Tammerfors och Bergslagen till NewPeak Finland Oy och NewPeak Sweden Oy fortskred under perioden.
 

Nyckeltal Q4 2020 Q4 2019 FY 2020 FY2019
Försäljning MSEK 78 86 366 197
EBITDA MSEK 7 5 73 8
Rörelseresultat (EBIT) MSEK -16 -32 -10 -75
Soliditet (%) 32 31 32 31
Kassalikviditet (%) 69 34 69 34
Personal vid slutet av perioden 50 47 50  47
Anrikade ton ca. 139 000 125 000 546 000 343 000
Ingående silverhalt i verket 92 119 104 107

Nettoomsättningen var 78 MSEK jämfört med 86 MSEK föregående år på grund av de lägre silverkvaliteterna i produktionen. Förberedelserna för gruvproduktionen i de djupare nivåerna av gruvan genom att driva horisontella tunnlar som följer malmzonerna hade en inverkan på kvarnkvaliteterna som var lägre än i genomsnitt i oktober och november men återhämtade sig i december till genomsnittlig nivå. Dessutom har malmen naturlig variation i kvaliteten.

Övriga intäkter om 5 MSEK (0) inkluderar +5 MSEK (0) beräknad orealiserad slutlig försäljningsprisjustering för perioden. Det slutgiltiga försäljningspriset för silver och guld baseras på det genomsnittliga marknadspriset två månader efter leveransen, med avdrag för kundens smältverksavgift.

Investeringar i den underjordiska gruvan, anrikningsverket, sorteringsmaskinen och miljön uppgick till 14 MSEK (8) under Q4 och 32 MSEK (153) under Q1-Q4 2020. P700-projektet startade också under fjärde kvartalet och kostnaderna ingår i periodens investeringar.

PRODUKTION OCH VÄGLEDNING

Under det fjärde kvartalet anrikades 139 000 (125 000) ton malm. Under Q4 producerade Bolaget ca. 349 000 (418 000) uns silver, 969 (1 022) uns guld, 330 (337) ton bly, och 757 (611) ton zink i koncentrat. Som tidigare nämndes, var metallhalterna lägre än i referensperioden vilket resulterade i lägre metalproduktion i koncentrat.

Från årets början har producerats 1 580 000 (1 000 000) uns silver, 3 965 (2 697) uns guld,    1 532 (937) ton bly, och 3 254 (1 915) ton zink i koncentrat. Anrikade ton fram till slutet av Q4 uppgick till ca. 546 000 (343 000).

Den årliga produktionsguiden för 2021 är 1,45 - 1,75 miljon uns silver.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

9 februari 2021 kom Sotkamo Silver överens med konvertibelinnehavaren Formue Nord Markedsneutral A/S om att ändra villkoren för Bolagets utestående konvertibler 2019/2020 på 15 miljoner kronor. I samband med avtalet om ändring av villkoren begärde innehavaren en konvertering av alla utestående konvertibler till aktier. Det kommer att finnas 4 541 051 nya aktier och det totala antalet aktier kommer att vara 184 518 783 efter konverteringen och registreringsprocessen för de nya aktierna.

Sotkamo Silver har också ett konvertibelt lån på 5,1 MEUR som förfaller till betalning september 2022. Efter att konverteringen av den 15 MSEK konvertibeln och registreringen av aktierna kommer den uppdaterade konverteringskursen för 5,1 MEUR konvertibla lånet att vara 0,3961 EUR per aktie som följd av ökat antal aktier.

FINANSIELL KALENDER  

 • Årsredovisning       Mars 2021
 • Q1                           22 april 2021
 • Q2                           15 juli 2021
 • Q3                           15 oktober 2021
 • Q4 2021                  17 februari 2022

Rapporterna finns tillgängliga på företagets hemsida: www.silver.fi/sv/investerare

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer.

Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021, klockan 08:45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.