Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-04

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB: MEDDELANDE OM FÖRVÄNTADE AVVIKELSER FRÅN MILJÖTILLSTÅNDET TILL FÖLJD AV UPPSTARTSPE...

Pressmeddelande i Stockholm den 4 oktober 2019, kl. 10.45

Sotkamo Silver Oy har meddelat övervakningsmyndigheten, NTM-centralen
i Kajanaland, om tre förväntade avvikelser från miljötillståndets
villkor, beträffande årligt totalt brytningstonnage,
svavelkoncentration i anrikningssanden och kvävekoncentration i
dräneringsvattnet. I meddelandena informerar företaget om estimerat
brytningstonnage och utsläpp för kalenderåret 2019 och förväntad
avvikelse från tillståndet och inverkan på miljön.

Totalt brytningstonnage för 2019 kommer sannolikt att överskrida det
totala årliga brytningstonnaget på 500 000 ton i det nuvarande
tillståndet med cirka 100 000 ton. Under kalenderåren 2018 och 2019
kommer genomsnittsbrytningen per år att vara cirka 450 000 ton.
Brytningen under resten av året 2019 kommer att genomföras från den
underjordiska gruvan. Miljökonsekvenserna av ökat totalt
brytningstonnage har bedömts i förfarandet för
miljökonsekvensbedömning (MKB) 2017-2018. Företaget har lämnat in en
ansökan om miljötillstånd för ett högre brytningstonnage till
miljötillståndsmyndigheten i december 2018.

Svavelhalten i anrikningssanden beräknas vara högre än tillståndet
tillåter under uppstartsåret på grund av gradvis start av
produktionslinjerna och optimering av flotationsprocessen.

De beräknade kväveutsläppen från gruvan för 2019 förväntas vara cirka
8 000 kg, då den totala tillåtna belastningsgränsen enligt
tillståndet är 6 500 kg. Enligt vattensystemmodellering som
genomförts inom ramen för MBK (2017-2018) är en årlig belastning på
15 000 kg acceptabel för de mottagande vatten- och sjöområdena.
Företaget har lämnat in en ansökan om miljötillstånd i december 2018
där utsläppen har presenterats till den nivå som beräknats i
MKB-förfarandet.

Baserat på företagets meddelanden har NTM-centralen i Kajanaland gett
en uppmaning till företaget att i ovannämnda frågor få verksamheten i
linje med medmiljötillståndet. Företaget rapporterar om korrigerande
åtgärder som vidtas till myndigheten. NMT-centralen ser att
företaget i detta skede har lämnat tillräcklig utredning om risker
som avvikelserna kan ha på miljön.

"De avvikelser som rapporterats av oss har skett under
uppstartsperioden och de förväntade effekterna har rapporterats till
myndigheterna. Vi har vidtagit åtgärder för att åtgärda detta." säger
Timo Lindborg, VD.

Stockholm den 4 oktober, 2019

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, VD

Kontaktperson

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 4 oktober 2019 kl. 10.45 svensk tid.

Pressmeddelandet ges på svenska och det kan finnas skillnader i de
översatta versionerna.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver-ab--meddeland...
https://mb.cision.com/Main/15292/2925273/1118415.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.