Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Spago: Kommuniké från årsstämma 2020 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits idag, den 28 maj
2020, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och
balansräkningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet till
styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret
2019.

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning ska ske och att i ny räkning ska överföras 42 209 217
kronor.

Val av styrelse och styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes
Peter Leander, Sten Nilsson, Kari Grønås, Eugen Steiner och Nicklas
Westerholm. Eugen Steiner omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med
200 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 95 000 kr
(oförändrat) till var och en av de övriga styrelseledamöterna som
inte är anställda i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma,
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget
vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet i syfte att bredda
Spagos ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella
investerare att investera i Spago.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningens § 1 så att "firma" ersätts med "företagsnamn", § 4
så att gränserna för bolagets aktiekapital justeras, § 5 så att
gränserna för antalet aktier justeras och att rubriken ändras något,
samt § 9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntade kommande
lagändringar, enbart behandlar kravet på föranmälan till
bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk
utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad
plattform av polymera material med unika egenskaper som kan
möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago
Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm
(kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/kommunike-fran-arsstamma-2020-i-spago...
https://mb.cision.com/Main/11651/3122545/1255456.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.