Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Spago: Spago Nanomedical AB tillförs 30,2 MSEK

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs ca 30,2 MSEK före
emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9.

Totalt tecknades 3 551 820 aktier inom ramen för programmet som var
del av de units som gavs ut vid bolagets företrädesemission i oktober
2017. Nyttjandegraden uppgick därmed till 77,4 procent.

Teckningskursen var 8,50 SEK vilket innebär att Spago Nanomedical
tillförs totalt 30 190 470 SEK före emissionskostnader som beräknas
till cirka 1,2 MSEK.

Det totala antalet utestående aktier i Spago Nanomedical ökar till 20
268 303 till följd av inlösen och aktiekapitalet ökar med 3 551 820
SEK till 20 268 303 kronor.

Automatisk omvandling av nytecknade aktier ("Interimsaktier") kommer
att ske så snart registrering av emissionen har skett hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 15. Omvandling sker
utan vidare avisering till innehavaren.

Redeye AB agerade finansiell rådgivare till Spago Nanomedical i
samband med företrädesemissionen som slutfördes i oktober 2017 och i
vilken teckningsoptionerna av serie TO9 emitterades.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, på 046 81188 eller mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar
nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets
utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva
MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för
radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att
utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller
tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap
för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago
Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och
samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade
patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som
kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik
av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner
personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning
men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva
kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god
MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka
möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets
nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv
strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel
till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential
att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i
synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical
AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27
mars 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/spago-nanomedical-ab-tillfors-30-2-ms...
https://mb.cision.com/Main/11651/2773477/1014462.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.