Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

SpareBank 1 SR-Bank: Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

I samsvar med børsmelding av 13. februar 2020 har SpareBank 1 SR-Bank
ASA i dag kjøpt 25 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs NOK 98,1803.
Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 141 311 aksjer.

Som tilkjennegitt i børsmeldingen av 13. februar 2020 er aksjene
ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret
skjer gjennom tildeling av aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§ 5-12

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/sparebank-1-sr-bank/r/erverv-av-egne-aksjer-s...

Författare Cision News