Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

SpectraCure: Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Lund den 22 maj 2020. Bolagsstämman beslut...

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 maj
2020 om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner om
högst ca 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst
874 661,30 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet
att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst
437 330,65 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna.

Högst 8 746 613 units kan komma att emitteras. Befintliga aktieägare
har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal
aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas
på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt.
Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en
(1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO4. Två (2)
teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021
till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i
Bolaget för 20,75 kronor per aktie.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 29 maj 2020. Sista
dag för handel inklusive rätt till deltagande kommer att vara den 27
maj 2020. Teckning ska ske under perioden från och med 2 juni 2020
till och med den 17 juni 2020. Emissionskursen för varje unit kommer
vara 16 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad
aktie på 16 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.
Det fullständiga förslaget framgår av punkt 6 i kallelsen.

Företrädesemissionen är på förhand säkerställd upp till cirka 82,5
procent, bestående av teckningsförbindelser motsvarande cirka 5
procent av företrädesemissionen från MK Capital AB (kontrolleras av
VD Masoud Khayyami) samt Cardeon Futuring Financing AB (ägs till ca
30 procent av VD Masoud Khayyami) samt garantiåtaganden från ett
antal externa investerare motsvarande cirka 77,5 procent av
företrädesemissionen.

Syftet med företrädesemissionen är bland annat att finansiera
förberedelser och utförande av den planerade kliniska fas 3-studien,
förberedelser inför en FDA-ansökan avseende accelererated approval
samt initiering av nya kliniska indikationer.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami
telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spectracure/r/extra-bolagsstamma-i-spectracur...
https://mb.cision.com/Main/12618/3116143/1252103.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.