Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

SpectraCure: SpectraCures företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK fullt garanterad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Toppgaranti upp till 100 procent av företrädesemissionen på plats i
tillägg till tidigare kommunicerade teckningsförbindelser och
garantikonsortium

SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W
Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, i
tillägg till den tidigare garanterade nivån av transaktionen om ca
82,5 procent. Garanterna i toppgarantin, mellan ca 82,5 procent av
emissionen upp till emissionens fulla storlek, kommer på samma sätt
som garanterna i bottengarantin att erhålla arvode i form av
kvittning mot nyemitterade Units, till samma kurs per unit som i
emissionen. Arvodet till toppgaranterna, ett fåtal strategiska
placerare, uppgår till motsvarande 12 procent av garanterat belopp.
Av detta följer att högst 184 095 Units, vilket motsvarar högst 184
095 aktier och högst 184 095 teckningsoptioner av serie TO4, kommer
att emitteras till dessa i form av garantiersättning. Garanternas
ersättning kommer således inte att påverka den kontanta nettolikviden
från företrädesemissionen.

SpectraCure har tidigare erhållit teckningsförbindelser uppgående till
cirka 7 MSEK motsvarande cirka 5 procent av företrädesemissionen från
MK Capital AB (kontrolleras av VD Masoud Khayyami) om 3 MSEK
(motsvarande full pro rata andel), samt från Cardeon Futuring
Financing AB (ägs till ca 30 procent av VD Masoud Khayyami) om 4 MSEK
(motsvarande full pro rata andel). Därtill, vilket tidigare
offentliggjorts, garantiåtaganden från ett antal externa investerare
uppgående till cirka 108,4 MSEK motsvarande cirka 77,5 procent av
Företrädesemissionen. Tidigare kommunicerade teckningsförbindelser
och garantiåtaganden uppgår således till cirka 115,4 MSEK,
motsvarande cirka 82,5 procent av den totala Företrädesemissionen.

Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen
annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa
garantiåtagandena. Närmare information angående de parter som har
ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som
kommer att offentliggöras i anslutning till inledningen av
emissionens teckningstid.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB (publ), VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21
90.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 juni 2020 kl 13:45.

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds
universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på
cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som
kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination
med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell
fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans
photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes
solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men
även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.
www.spectracure.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spectracure/r/spectracures-foretradesemission...
https://mb.cision.com/Main/12618/3125215/1257300.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.