Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Spiffbet AB: Spiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen om 26,5...

· I samband med det pågående förvärvet av Vrtcl Gaming Group Sweden
AB ("Metal Casino") genomför Spiffbet en företrädesemission om 26,5
miljoner kronor

· Spiffbet publicerar idag informationsmemorandum med anledning av
emissionen. Teckningsperioden löper från den 1 till 15 juni.

· Omsättningen förväntas öka markant som ett resultat av förvärvet.
· Nyckeltal proforma för Q1 2020 anges nedan. Fullständig proforma
koncernredovisning för Q1 2020 återfinns i informationsmemorandumet

Spiffbets verksamhet har genomgått en markant omstöpning under det
senaste året. Bolaget har utvecklats från en nischad aktör fokuserad
på sportsbettingspel till en spelleverantör med fokus på kasinospel.
Fokus är kasinospel för den internationella spelmarknaden till låga
kostnader och med bra intäktspotential. Spelportföljen har även
breddats genom förvärv av en spelstudio med en attraktiv
spelportfölj. Verksamheten har tydligare fokuserats på
utvecklingsmarknader i Latinamerika, Asien och Afrika, där en rad
avtal har slutits med speldistributörer.

Den 12 mars 2020 presenterade Spiffbet ett erbjudande om att förvärva
Metal Casino. Spiffbet erbjöd aktieägarna i Metal Casino att genom en
apportemission byta sina aktier i Metal Casino mot nyemitterade
aktier i Spiffbet. I och med förvärvet av Metal Casino blir Spiffbet
en aktör med två olika verksamhetsgrenar - en inom spelutveckling och
en inom speloperatörsverksamhet. Spiffbet har inlett förhandlingar
med andra operatörer om förvärv och samgåenden. Det finns
signifikanta synergier med att förvärva fler kasinooperatörer och
synergier med Spiffbets spelutvecklingsverksamhet.

"Förvärvet av Metal Casino löper på bra, vi har redan erhållit accept
från drygt 90 procent av ägarna i bolaget. Vi har även påbörjat
integrationsarbetet och de besparingsåtgärder som kan göras när vi
kan utnyttja gemensamma resurser. Nu vill vi bjuda in våra egna och
Metal Casinos aktieägare att investera i denna nyemission så vi kan
genomföra våra expansionsplaner och fortsätta förvärvsstrategin",
säger Henrik Svensson, VD på Spiffbet.

Bakgrund och motiv

Syftet med denna nyemission är att skapa förutsättningar för att
genomföra flera förvärv av ett antal mindre kasinooperatörer samt
finansiera en expansion av Spiffbets och Metal Casinos verksamhet i
Asien, Latinamerika och Afrika. Emissionslikvidens tilltänkta
användning:

· Finansiera verksamheten i Metal Casino och Spiffbet

· Finansiera en expansion av Metal Casino i Asien och Latinamerika

· Förvärv av ytterligare onlinekasino-operatörer

· Förvärv av ytterligare spelutvecklingsverksamheter

· Fortsatt breddning av Spiffbets existerande spelportfölj

· Etablera Spiffbet i Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming

· Återbetala brygglån om totalt 8 miljoner kronor per den 31 mars 2020

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för
emissionen, finns tillgängligt på Spiffbets hemsida, www.spiffbet.se
samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida,
http://hagberganeborn.se/pagaende-transaktioner/

Memorandumet innehåller en proforma koncernredovisning för kvartal 1
2020, vilken inkluderar Metal Casino som om Bolaget hade förvärvats
per den 1 januari 2020. Proforma-redovisningen har upprättats på
grundval av de ej reviderade delårsrapporterna för första kvartalet
av Spiffbet och Metal Casino.

Omsättningen proforma för den konsoliderade gruppen inklusive Metal
Casino uppgick till 5 654 TSEK, vilket kan jämföras med
Spiffbetkoncernens omsättning före förvärvet om 601 KSEK. Resultatet
efter finansiella poster proforma uppgick till - 6 895 kronor, varav
Spiffbets andel utgjorde - 4 969 KSEK. De likvida medlen vid
periodens utgång proforma uppgick till 3 771 TSEK, där nuvarande
Spiffbet-koncernens andel utgjorde 1 642 TSEK.

Nyckeltal (TSEK) Spiffbet + Metal Casino Metal Casino Spiffbet
kvartal 1, 2020
proforma
Intäkter 5 654 5 053 601
Resultat efter -6 895 -1 926 -4 969
finansiella poster
Kassaflöde från -7 476 -2 970 -4 507
löpande verksamhet
Eget kapital 786 5 529 -4 743
Likviditet vid 3 771 2 129 1 642
periodens slut

Sammanfattning av nyemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 98 008 278 nyemitterade aktier som
emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en
teckningskurs om 0,27 kronor per aktie. Genom Företrädesemissionen
kan Bolaget tillföras högst cirka 26,5 miljoner kronor. Bolagets
aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid 1
befintlig aktie ska berättiga till 2 teckningsrätter och 1
teckningsrätt ska berättiga till teckning av 1 ny
aktie.Teckningsperioden löper från och med den 1 juni till och med
den 15 juni 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First
North Growth Market under perioden från och med den 1 juni till och
med den 11 juni 2020.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15,
henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 20:30 CET

Om Metal Casino (Vrtcl Gaming Group Sweden AB)Metal Casino driver
online casino och sportspel med fokus på bland annat Sverige,
Storbritannien, Finland och Japan. Sedan starten hösten 2017 har
Metal Casino lyckats etablera sig som ett av spelbranschens mest
unika varumärken med världskända företrädare som bland andra Ozzy
Osbourne. Metal Casino har sedan starten lockat mer än 50 000
deponerande spelare.

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs
under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports.
Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika
internationella marknader. För samma marknader har Spiffbet Sports
etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och
kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen
Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr
N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spiffbet-ab/r/spiffbet-offentliggor-idag-info...
https://mb.cision.com/Main/7790/3123382/1256230.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.