Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-23

SpiffX: SpiffX AB, Delårsrapport januari - mars 2018

Perioden i sammandrag

· Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 1 406 kr (274
677 kr).

· Resultatet för första kvartalet uppgick till - 2 635 363 kr (-4
012 177 kr).

· Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,092 kr.
· Eget kapital uppgick vid kvartalets utgång till 0,04 kr per aktie.
· I januari månad har SpiffX:s b2b-produkt Take5 erbjudits skarpt
till kunder i Afrika. Detta genom operatören Cheza Gaming i Kenya och
Burundi.

· I början av februari tecknades avtal med lotteriplattformen
Twelwe40 om integration av SpiffX:s spelpaket Take5Live.

· Den 5 februari träffar SpiffX avtal med den afrikanska
lotterioperatören AfroMillionsLotto om integration och marknadsföring
av Take5Live i Nigeria.

· SpiffX beslutar i februari att pausa sin handelsplattform för att
fullt ut fokusera på b2b-produkter. Detta innebär att bolagets
dotterbolag på Malta ansöker om en b2b-licens och inte kommer att
förnya den b2c-licens det idag har. Beslutet medför
kostnadsbesparingar om ca 1.2 MSEK på årsbasis.

· SpiffX AB:s styrelse har utsett Lennart Gillberg till
verkställande direktör med omedelbar verkan. Lennart har verkat som
tillförordnad VD sedan den 15 augusti 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I april tecknar SpiffX avtal med den spanska speloperatören Grupo
Veramatica om integration och lansering av Take5Live.

· Vid ordinarie bolagsstämma den 18 april valdes Karl Trollborg till
styrelseledamot. Karl har av styrelsen utsetts till bolagets
ordförande.

· I början av maj meddelade SpiffX att bolaget upptagit ett lån om
6.5 MSEK för att investera i utveckling och marknadsföring. Lånet
säkrar bolagets finansiering fram till årsskiftet.

Verksamheten

SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
för mobila plattformar. Bland annat realtidsspel på olika sportevent
som spelbolag kan erbjuda sina kunder. Dessa kallas Hybrid Games och
är ett nytt segment inom bettingbranschen och SpiffX paketerar och
marknadsför sina spel under namnet Take5Live.

SpiffX har även drivit världens första optionsmarknad samt en darkpool
för handel med sportodds. Erbjudandet innebär att storspelare,
spelbolag och nöjesspelare får möjlighet att ingå hävstångspositioner
och att handla med odds för att spekulera eller för att hantera
portföljrisker. Bolaget har utvecklat sin tekniska plattform för
marknadsplatserna baserat på modeller från den finansiella marknaden
och dess högfrekvenshandel. Denna verksamhet har pausats och SpiffX
fokuserar helt på b2b-produkter och på att utveckla och marknadsföra
sina Take5Live-produkter vidare.

Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också äger mjukvaran
för den tekniska plattformen.

SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta Ltd, som i
sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta Ltd, som driver den
operativa verksamheten.

VD:s kommentar

Bra bit på väg i omvandlingen från B-2-C till B-2-B

Vi har kommit en bra bit på väg i vårt arbete med att förändra bolaget
från att har varit B-2-C-inriktat till vårt nuvarande fokus på
B-2-B-produkter bestående av snabba, enkla och roliga sportspel som
vi erbjuder till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av
intäktsdrivande innehåll. I åtta månader har vi arbetat hårt med att
bygga upp ett distributionsnätverk för våra produkter och hoppas
kunna skörda frukterna av det framöver.

Strategiförändringen innebar att vi pausade vår handelsplattform med
optionsmarknad och darkpool för handel i sportodds, för att helt
kunna fokusera på B-2-B-sidan. Det har i sin tur inneburit att våra
intäkter från B-2-C-verksamheten helt har försvunnit, vilket är
förklaringen till intäktssituationen under första kvartalet i år.

Brygglån tryggar bolagets finansiering

Det är alltså en medveten nedgång då vi ser att potentialen att
snabbare nå goda intäkter är betydligt större för våra
B-2-B-produkter. Dessa intäkter kan komma så fort våra kunder kommer
i produktion och kan marknadsföra SpiffXs produkter till sina nätverk
av spelare.

Vi räknar med att intäkterna från vår B-2-B-verksamhet ska börja synas
i rapporten för det andra kvartalet, men det handlar fortfarande om
marginella inkomstströmmar. Min uppfattning är att vi med fem till
tio operatörer i full produktion ska kunna generera ett positivt
kassaflöde på månadsbasis.

Jag kan i detta sammanhang glädjande konstatera att bolagets
finansiella situation förbättrats avsevärt då vi nyligen kunde
informera om att bolaget har tagit ett brygglån med huvudägare och en
extern finansiär som långivare. Lånet säkrar verksamheten tio månader
framåt och ger oss möjlighet att med full kraft arbeta vidare med
utveckling och marknadsföring av våra B-2-B-produkter. Vi tittar
samtidigt fortsatt på möjliga finansieringsmöjligheter längre fram.

Distributionsnätverk av operatörer ger skalbarhet

Som jag nämner inledningsvis har vi under åtta månader arbetat med att
bygga upp ett distributionsnätverk av spel-, telekom- och
lotterioperatörer samt plattformar som i sin tur levererar spel och
tjänster till operatörer. Det här är ett kontinuerligt pågående
arbete som intensifieras i takt med att vi får fler avtal med
operatörer och plattformar på plats.

Sammantaget har vi med de avtal som vi idag har och där integrationen
inom kort är klar tekniken på plats för att nå ett hundratal
operatörer både i och utanför Europa.

Processen för att få igång en produktion med en operatör kan vara lång
och slitsam och innefattar flera steg. Det första steget i processen
är att sälja in våra spel och förhandla kommersiellt, sedan ska den
tekniska integration och tester genomföras, därefter krävs
certifiering på respektive marknad och till sist måste våra kund få
in våra spel i sin miljö och bestämma hur de ska marknadsföras. Först
därefter kommer transaktionerna som ger oss intäkter igång.

Vi arbetar hårt med att den här processen ska gå så fort som möjligt
för varje operatör och plattform som vi har avtal med. I takt med att
vi blir klara växer vårt distributionsnätverk och det ger oss
möjlighet att pusha ut våra produkter såväl befintliga som nya till
fler och fler kunder. Så fort vi har en ny produkt och en accept från
våra befintliga kunder kan vi leverera i redan befintliga system. Det
ger alltså en skalbarhet i affären.

Breddning av produktutbudet

Vad gäller nya produkter så avser vi att inom kort leverera appar för
tennis respektive basket. Dessa båda applikationer bygger på samma
grund som våra Take5-produkter. Vår tanke är att kontinuerligt arbeta
vidare med att utveckla fler appar för fler marknader och för fler
sporter.

Som jag tidigare har meddelat har vi redan intresse för tennisappen
från nya och befintliga kunder. Basketbollappen hoppas jag att vi kan
visa upp och demonstrera för kunder före sommaren.

Då vi breddar oss med fler sporter kan vi möta efterfrågan bättre
eftersom denna skiljer sig från marknad till marknad. Intresset för
olika sporter är olika stort på olika marknader och med fler
produkter blir vi en intressantare partner för våra kunder.

Fotbolls-VM en stor möjlighet

Det har väl inte kunnat undgå någon att vi inom kort står inför
världens största idrottsevenemang - Fotbolls-VM i Ryssland - som
inleds den 14 juni med matchen Ryssland-Saudiarabien. Vi arbetar hårt
för att kunna ha våra spel i produktion live hos flera av våra kunder
i tid till VM. Det är en bra möjlighet att få en flygande start för
våra produkter.

Integrationen till lotterioperatören Affromillion, som jag tidigare
har informerat om är klar. Dock har Affromillion beslutat att för
närvarande inte lansera Take5 i Nigeria.

Om jag summerar ovanstående så tycker jag att vi har åstadkommit
mycket på kort tid och framtiden ser jag som mycket positiv. Vårt
fokus ligger på att växa både produktmässigt och även som företag.
Jag återkommer före Fotbolls-VM med en lägesrapport.

Lennart Gillberg

Verkställande direktör

Kommande rapporttillfällen

· Halvårsrapport Q2 2018 den 22 augusti 2018
· Delårsrapport Q3 2018 den 20 november 2018
· Bokslutskommuniké2018 den 20 februari 2019

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten
som finns publicerad på? bolagets hemsida:
http://spiffx.se/IR/delarsrapporter

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61,
lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2018, kl. 08:00 CET

Om SpiffX

SpiffX är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på
bettingmarknaden. SpiffX levererar innovativa mobilbaserade
hybridspel till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av
intäktsdrivande innehåll. Med sina hybridspel har bolaget hittat en
egen nisch på marknaden som ligger mellan traditionella sportspel och
casinospel. Operativa verksamheten bedrivs i utländska dotterbolagen
SpiffX Curacao N.V. och SpiffX Malta Ltd.

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W
Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/spiffx-ab--delarsrapport-januari---ma...
http://mb.cision.com/Main/7790/2525025/845577.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.