Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

SPOL: SPOL - Stabil bankdrift i en krevende tid

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat i første kvartal ble 266 millioner kroner
etter skatt, 491 millioner kroner lavere enn i første kvartal 2019.

Nedgangen skyldes i hovedsak betydelige negative verdiendringer på
verdipapirsiden samt økte tapsavsetninger til å møte antatte effekter av
koronapandemien. Bankens resultat i første kvartal kjennetegnes for øvrig av god
underliggende bankdrift, bedret rentenetto som følge av vekst i utlån og
innskudd, samt god kostnadskontroll.

Stabil drift tross tøffe tider

Smitteverntiltakene gjør at Østlandet, som er SpareBank 1 Østlandets
markedsområde, er like berørt som resten av Norge. En rekke bedrifts- og
privatkunder ba ved inngangen til koronaepidemien om avdragsfrihet, råd og
bistand, men forespørslene har avtatt over tid.

- Så langt ser vi lite spor av mislighold eller konkurser i bankens portefølje,
men vi forventer at dette vil kunne endre seg, sier konsernsjef Richard Heiberg
i SpareBank 1 Østlandet.

Solid og tilgjengelig bank

-Vår strategi er nå som før å være tydelig tilgjengelig og tilstede for kundene
våre. Krisens første fase har vist at bankens medarbeidere med innsatsvilje og
fleksibilitet, fra både kontorplasser og hjemmekontor, har håndtert den sterke
økningen av kundehenvendelser med høy løsningsgrad og rask responstid. Også
kundene har på imponerende vis tilpasset seg den heldigitale bankhverdagen, sier
Heiberg.

Forberedt på økte tap

Pandemiens langsiktige konsekvenser for samfunnet og bankens kunder er krevende
å forutse. SpareBank 1 Østlandets forbereder seg på at den kraftige nedgangen i
økonomisk aktivitet i samfunnet vil påvirke kundenes inntjening, bankens
utlånsvekst og gi økte tap fremover. Som følge av dette bokfører banken i første
kvartal 151 millioner kroner i tap, hvor 142 millioner kroner er økninger i
modellmessige avsetninger for antatte effekter av koronakrisen.

Sammen gjennom krisen

-SpareBank 1 Østlandet er med utgangspunkt i sin tradisjonelt høye soliditet og
gode likviditet godt rustet for krevende tider. Med det har banken et svært godt
utgangspunkt for å stå sammen med kundene i tiden som kommer, sier Heiberg.

1. kvartal 2020 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i
2019)

o Resultat etter skatt: 266 (757) mill. kroner
o Egenkapitalavkastning: 6,9 (21,2) prosent
o Netto renteinntekter: 594 (508) mill. kroner
o Netto provisjons- og andre inntekter: 343 (341) mill. kroner
o Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: minus 48 (423)
mill.kroner
o Sum driftskostnader: 487 (494) mill. kroner
o Tap på utlån og garantier: 151 (netto inntektsføring på 33) mill. kroner
o Ren kjernekapitaldekning: 17,0 (16,9) prosent
o Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 9,0
(6,5) prosent
o Innskuddsvekst siste 12 måneder: 10,4 (9,5) prosent

Se vedlagt kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktinformasjon:
Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel +47 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans | CFO, tel.: +47 918 82 071

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/504996

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.