Du är här

2018-07-19

Sportamore: Sportamore delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet
för perioden 1 januari - 30 juni 2018

1 april - 30 juni

· Rörelsens intäkter uppgick till 205,6 (172,8) MSEK under det andra
kvartalet.

· Försäljningstillväxten för samma period var 19,0 (10,7) procent.
· Resultat per aktie före utspädning var -0,57 (-0,38) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,8
(-65,4) MSEK.

· Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -4,1 (3,9) MSEK.
· Justerad EBITDA totalt uppgår till -3,6 (0,4) MSEK.
1 januari - 30 juni

· Rörelsens intäkter uppgick till 415,3 (346,3) MSEK under det
första halvåret.

· Försäljningstillväxten för samma period var 19,9 (14,3) procent.
· Resultat per aktie före utspädning var -0,58 (-0,10) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -46,4
(-40,0) MSEK.

· Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -4,7 (6,8) MSEK.
· Justerad EBITDA totalt uppgår till -0,3 (3,8) MSEK.
"Om 2017 var infrastrukturens år för Sportamore blir 2018 de offensiva
satsningarnas år. Under andra kvartalet har vi sett en större
nykundstillväxt än någonsin tidigare. Då koncernens totala tillväxt
primärt drivs av återkommande kunder lägger detta ett bra fundament
för framtida tillväxt och vi kommer nu att öka ambitionsnivån
ytterligare. Under perioden har vi fortsatt vår utbyggnad av
lagerautomationen vilket med ökade ordervolymer snabbt kommer leda
till positiv kostnadsutveckling. Vi har fortsatt arbetet med att
utveckla vårt serviceerbjudande genom nya leveransalternativ och vi
erbjuder nu effektiva (och på flera orter kostnadsfria) hemleveranser
på kvällstid till majoriteten av våra kunder. Vi har satt igång
pilotförsök med upphämtning av returer hemma hos kund, vi har rullat
ut en ny design och sitestruktur för att bättre segmentera innehåll
och öka relevansen för våra kunder. Utöver detta har vi också
genomfört fler och större kampanjer i samarbete med leverantörer än
någonsin i vår historia - för att bara nämna några större händelser i
kvartalet.

Vädermässigt har perioden bjudit på både sol- och värmerekord vilket
medfört generella utmaningar för sällanköpshandeln. Tillväxttakten
under kvartalet ökar till 19,0% (10,7%) och drivs av en positiv
utveckling i alla underliggande marknader. Vi ser även en positiv
utveckling i en rad väsentliga nyckeltal, bruttomarginalen har
stärkts, det genomsnittliga ordervärdet har ökat och interna ledtider
i logistikfunktionen har kortats. Omsättningen uppgår till 205,6
(172,8) MSEK och EBITDA uppgår till -4,0 (-3,0) MSEK.
Kvartalsutvecklingen i EBITDA har påverkats av att vi mot bakgrund av
gynnsam anskaffningskostnad och kort återbetalningstid valt att
intensifiera våra satsningar på nykundsanskaffning genom ökad
allokering av marknadsföringsmedel (-4 MSEK jämfört andel av
försäljning under Q1 2018) i perioden. Detta har lett till att vi
under första halvåret attraherat hela 220 000 nya kunder, en ökning
om 17% mot föregående år.

[image]

Den aktiva kundstocken uppgår nu till 870 000 kunder som vi ser fram
emot att ge ännu bättre service. Vår offensiva marknadsföringsansats
kommer fortsätta under tredje kvartalet i syfte att ha en så stor
kundbas som möjligt med oss in i det för helåret viktiga fjärde
kvartalet. I enlighet med koncernens långsiktiga finansiella mål för
2020 väntas helåret 2018 uppvisa positivt resultat. Vidare har
inhyrda personalresurser för inlagring och uppstart av
automationsutbyggnaden (-1,5 MSEK) och en temporärt ökad försiktighet
i värdering av lager med anledning av övergång till ny hantering av
fakturor och leveransaviseringar (-1,5 MSEK) påverkat EBITDA i
perioden.

Utbyggnaden av lagerautomationen går enligt plan och under andra
kvartalet har arbetet med att flytta in en allt större del av vårt
lager i automationsanläggningen fortskridit. Detta leder till att en
större andel av orderproduktionen sker i den automatiserade delen och
vid slutet av året kommer vi att ha tredubblat förvaringskapaciteten
i automationsanläggningen och ökat andelen order som produceras i
anläggningen till över 90% av vår totala orderproduktion. Ökat
resursutnyttjande som en följd av större ordervolymer kommer att
bidra till att materialisera effektivitets- och skalfördelar i
logistikfunktionen. Vi ser redan att produktionskostnaden, exklusive
frakt, per order har minskat på månadsbasis vilket illustreras i
grafen nedan.

[image]

Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på
balansdagen till 44,0 MSEK exklusive kreditfacilitet om 15 MSEK.
Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 229,3 (131,1) MSEK.
Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 15 procent är äldre än sex
månader. Detta kommer väl till pass när vi nu snabbt går mot en
spännande höst."

Bromma i juli

Johan Ryding

VD Sportamore

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD
Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl.
13.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande
sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första
handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på
NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och
Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic
E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna
priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av
Retail Awards och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore
säljer ca 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken
representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten
fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri
frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sportamore/r/sportamore-delarsrapport-1-januar...
http://mb.cision.com/Main/4496/2576978/880841.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.