Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

SRBANK: SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK)

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 9. august 2019 kjøpt 25.000 egne aksjer til
gjennomsnittskurs kr 99,8875. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 139.325
aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere
informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 14. mars 2019, samt
børsmelding av 24. april 2019.

Stavanger 9. august 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482542

Författare OSE News