Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

SSM: SSM erhåller obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar i villkoren för bolagets utestående obligationer

På begäran av SSM Holding AB (publ) ("SSM") kallade agenten till möte
med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta
om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån.
Förfarandet har nu löpt ut och SSM har erhållit
obligationsinnehavarnas godkännande av villkorsändringarna.

Hänvisning görs till pressmeddelande daterat den 4 februari 2020
angående kallelse till SSM:s skriftliga förfarande (det "Skriftliga
Förfarandet") för att besluta om ändring av villkoren
("Obligationsvillkoren") för SSM:s utestående obligationer om
maximalt 700,0 MSEK (varav 400,0 MSEK är utestående och där SSM är
innehavare av obligationer om 31,0 MSEK) med förfallodag i maj 2020
(ISIN SE0008040893) ("Obligationerna").

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 21 februari 2020. Antalet
obligationsinnehavare som deltog i det Skriftliga Förfarandet var
tillräckligt för att uppfylla kvorumkravet och en tillräcklig
majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna
förslaget (såsom definierat "Request" i kallelsen till det Skriftliga
Förfarandet). Förslaget i det Skriftliga Förfarandet har således
accepterats.

Följaktligen har Obligationsvillkoren ändrats innebärande bland annat
att obligationslånet förlängs till 2022 med oförändrad ränta,
amortering om 100,0 MSEK kommer genomföras senast i maj 2020,
halvårsvisa amorteringar av ett belopp om minst 75,0 MSEK till en
överenskommen kurs kommer ske med start i november 2020, att
utdelning eller andra värdeöverföringar till bolagets aktieägare fram
tills dess att obligationslånet är återbetalat inte kommer vara
tillåtet, att SSM ska ställa viss säkerhet till
Obligationsinnehavarna, att tillse att hålla likvida medel
tillgängliga inför varje amortering samt slutbetalning av
Obligationerna, att inte annullera några Obligationer vilka hålls av
SSM samt att villkoren avseende påbörjan av nya projekt justeras.
Villkorsändringarna är villkorade av bland annat ett tillskott av
eget kapital om 100,0 MSEK.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet,
vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller
+46 8 783 79 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM utvecklar och erbjuder ytsmarta och prisvärda bostäder med
attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära
lägen till bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets
vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som
möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom
Storstockholmsområdet och i december 2019 finns cirka 4 500
byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq
Stockholms huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ssm/r/ssm-erhaller-obligationsinnehavarnas-go...
https://mb.cision.com/Main/11507/3042120/1198685.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.