Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Stabelo Asset Management AB: STABELO FUND 1 AB (publ) EMITTERAR VINSTANDELSLÅN

Stabelo Fund 1 AB (publ) ('Bolaget') offentliggör att Bolaget emitterar SEK 198 000 000 vinstandelslån till kursen 100,0898 procent (SEK 1 000 898 per vinstandelslån) exklusive ränta, som är kursen 100,1573 procent (SEK 1 001 573 per vinstandelslån) inklusive ränta, till en summa av SEK 198 311 442 den 30 juli 2021.

Vinstandelslånen emitteras i serie 2021A (ISIN Nr. SE0015346002) registrerade hos Euroclear och kommer att noteras för handel vid Nordic Growth Market (NGM) Main Regulated tidigaste den 2 augusti 2021. Vinstandelslånen berättigar till kupongbetalning från det tredje kvartalet 2021. Prospektet och Final Terms är tillgängligt på  www.stabeloassetmanagement.se .

Emissionen är tecknad av de institutionella investerare som signerat investeringsåtaganden med Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nilsson, VD, Stabelo Asset Management AB, +46701722184, mats.nilsson@stabelo.se

Hampus Brodén, VD, Stabelo Group AB, +46704329744, hampus.broden@stabelo.se 

Om Stabelo Asset Management

Stabelo Asset Management är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under tillsyn av Finansinspektionen. Stabelo Fund 1 AB (publ) erbjuder institutionella investerare att investera i svenska bolån som uppfyller investeringskraven enligt Bolagets Placeringspolicy. Bolaget emitterar löpande vinstandelslån som ger innehavaren av instrumentet en kvartalsvis kupongbetalning baserad på den underliggande portföljen av bolån. Vinstandelslånen är noterade för handel vid Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm.

Författare Cision