Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Star Vault: ÅRSREDOVISNING STAR VAULT AB (PUBL) (ORG NR 556709-1169) RÄKENSKAPSÅRET 2019

ÅRSREDOVISNINGSTAR VAULT AB (PUBL)(ORG NR 556709-1169)

RÄKENSKAPSÅRET 2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. 3 (http://#_Toc35201639)

RESULTATRÄKNING.. 7 (http://#_Toc35201640)

BALANSRÄKNING.. 8 (http://#_Toc35201641)

KASSAFLÖDESANALYS. 10 (http://#_Toc35201642)

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL. 11 (http://#_Toc35201643)

NOTER. 12 (http://#_Toc35201644)

UNDERSKRIFTER. 21 (http://#_Toc35201645)

Ordlista

MMORPG: Massively Multiplayer Online Role Playing Game.

MMOG: Massively Multiplayer Online Game.

Fantasy: En genre där handlingen utspelar sig i en helt fiktiv värld, fylld av mytiska väsen.

Community: En mötesplats på Internet, som ofta består av underliggande diskussionsforum.

Features: Funktioner i spelet. Det vill säga något som spelaren kan utföra.

Portning: Modifiering från en plattform till en annan.

UE3: Unreal Engine3. Spelmotorn från Epic som Mortal Online är byggd på.

UE4: Unreal Engine4. Senaste modellen av spelmotor från Epic som Mortal Online 2 byggs på.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Star Vault AB (publ), med
organisationsnummer 556709-1169 ("Bolaget" eller "Star Vault"), med
säte i Malmö, avger härmed årsredovisning för räkenskapsperioden
2019-01-01 till 2019-12-31. Årsredovisningen skall fastställas på
Star Vaults årsstämma den 15 juni, 2020. Årsredovisningen är
upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget
utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online,
inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).
Bolaget är i senare delen av utvecklingsfasen av en ny förbättrad
version av Mortal Online (Mortal Online 2) samt har spelet Mortal
Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version. Mortal
Royale kommer att dra nytta av mycket av det utvecklingsarbete som
görs för Mortal Online 2 och kommer därför att färdigställas och
lanseras efter att lanseringskandidaten för Mortal Online 2
färdigställts. Därtill har Star Vault utvecklat VR-spelet Kitten'd
som saluförs via bland annat PlayStation, Oculus och Steam.

Mortal Online / Mortal Online 2

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld
fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar.
Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk,
utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan
många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i
princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag
och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på
interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig
"spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda
sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill
sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och
hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt
vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.
Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av
månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill
säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra
så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av
en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av.
En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som
vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen
intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt
jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i
forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och
många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet
bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för sin
kommande lansering av den förbättrade och uppdaterade versionen av
spelet, Mortal Online 2, som planeras släppas under det fjärde
kvartalet 2020.

Kort om spelmarknaden

Den samlade försäljningen av spel och spelkonsoler i världen uppgår
till mångmiljardbelopp och förväntas vara värd ca 165 miljarder
dollar 2020. En trend i marknaden är att försäljningen av
spelkonsoler sjunker medan spel för PC, mobiler och läsplattor ökar.
Lättillgängligheten är viktig för enklare/casual spel. Ett
hardcorespel som Mortal Online vänder sig till en trogen grupp av
spelare som spelar i många år på en global marknad. Två exempel på
spel av samma karaktär som Mortal Online är Ultima Online som var det
första spelet inom MMORPG i fantasygenren och EVE Online som kom
senare. Det är Bolagets bedömning att denna nisch i spelmarknaden är
betydligt mindre konkurrensutsatt jämfört med många andra delar av
branschen. Historiskt har Star Vaults intäkter huvudsakligen kommit
från västerländska marknader (Europa och Nordamerika - med USA som
enskilt största marknad) och bedömningen är att detta inte kommer att
förändras inom överskådlig framtid i den engelska versionen. Med
Mortal Online 2, som kommer att göras tillgängligt på flertalet
ytterligare språk, bedöms det även möjligt att skapa marknadsnärvaro
på flertalet andra stora marknader. Enskilda marknader domineras av
USA och Kina som står för cirka en tredjedel vardera. (källor:
NewsZoo, Star Vault)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2019

Styrelsen för Star Vault beslutade om en företrädesemission i januari
2019 om ca 8,4 MSEK villkorat extra bolagsstämmas godkännande.
Emissions godkändes av bolagsstämma som hölls den 13 februari 2019.
Emissionen övertecknades och registrerades av Bolagsverket efter
periodens utgång under april månad 2019.

Star Vault inledde samarbete med eSport-arrangören Sky eSports i
Indien i mars 2019 avseende att licensiera ut spelet Mortal Royale på
den indiska marknaden. Mortal Royale kommer att dra nytta av stora
delar av det utvecklingsarbete som görs för Mortal Online 2 och
planeras därför att färdigställas och lanseras efter att
lanseringskandidaten för Mortal Online 2 färdigställts. Vilket bedöms
ske under det fjärde kvartalet 2020.

Star Vault gav uppdatering i det pågående arbetet med Mortal Online 2
i maj 2019 och meddelade att arbetet med att byta spelmotor från
Unreal-3 till Unreal-4 fortskrider enligt plan. MO2 med Unreal-4
kommer att ge en påtagligt bättre spelupplevelse som bedöms kunna
matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I
samband med bytet till den nyare spelmotorn görs även andra
försäljningsfrämjande justeringar av spelet för att kunna ligga i
framkant i MMORPG-genren.

Star Vault AB lanserade under slutet av juni månad 2019 spelet
Kitten'd på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport med stöd
för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality
headsets. Spelat lanserades under november 2019 på PlayStation för
Nordamerika och Europa.

Star Vault meddelade den 11 december 2019 att lanseringssajten för
spelet Mortal Online 2 har gått live. Besök gärna
www.mortalonline2.com för att ta del av spelinfo, bilder och teaser.
Sajten kommer att uppdateras löpande och det går redan nu att förköpa
ett paket för att komma med i Alpha Combat Test. Star Vault meddelade
samtidigt att Mortal Online 2 är nu också godkänt för
distributionsplattformen Steam i en kommande release.

Besök gärna Bolagets informationskanal på Cision:
www.news.cision.com/se/star-vault för ytterligare information.

Ägarförhållanden per 2019-12-31

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier

Nyström, Henrik 1 250 000 7 068 738

Övriga aktieägare - 201 872 032

Totalt 1 250 000 208 940 770

A-aktien har ett röstvärde på 10 och B-aktien har röstvärde 1. Antalet
aktieägare uppgår till 2 136 (1 517) stycken vid årets utgång.

Omsättning och resultat

Bolagets omsättning för räkenskapsåret uppgick till 1 239 384 (1 558
599) SEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 019
754 (-1 748 803) SEK.

Nyckeltal

2019-12 2018 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
-31 -12-31
Omsättning (SEK) 1 239 1 558 2 240 120 2 240 175 2 894 770
384 599
Resultat efter -4 019 -1 748 -1 629 085 77 297 -556 471
finansiella poster 754 803
(SEK)
Balansomslutning (SEK) 9 635 5 472 6 567 340 8 014 664 2 499 807
135 537
Avkastning på totalt Neg Neg Neg 1,5 Neg
kapital (%)
Avkastning på eget Neg Neg Neg 1,7 Neg
kapital (%)
Soliditet (%) 85,8 82,2 82,7 88,1 75,4
Balanslikviditet (%) 224,7 78,5 262,3 542,8 120,8
Antal registrerade 210 190 70 063 67 024 368 67 024 368 47 874 549
aktier vid årets 770 590
utgång(st)
Resultat per aktie Neg Neg Neg 0,00 Neg
(SEK)
Medeltal anställda 10 7 7 4 5

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på totalt kapital:

Årets resultat i förhållande till genomsnittlig balansomslutning

Avkastning på eget kapital:

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital

Soliditet:

Eget kapital / balansomslutning

Balanslikviditet:

Samtliga omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Resultat per aktie:

Resultat / antal utestående aktier vid årets utgång

Forskning och utveckling

Produktutveckling är avgörande för bolagets verksamhet och kommer att
bedrivas i samma takt som tidigare år. Utvecklingsarbetet sker
internt. Utgifter för utvecklingsarbeten har under året aktiverats
löpande i balansräkningen när de uppkommit. Utgifter för
produktutveckling aktiveras i balansräkningen under rubriken
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten.
Årets aktiveringar avser främst utgifter för utveckling ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.