Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Starbreeze AB: Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 april 2020) - Starbreeze AB meddelar idag att antalet
B-aktier ökade med 46 838 och antalet A-aktier minskade med samma
antal under april till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram.
Antalet röster minskade med 421 542.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana
aktier omvandlas till B-aktier. Under april 2020 omvandlades 46 838
A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet
aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 april 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093
kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 85 483 403
A-aktier och 276 821 230 B-aktier. Antalet röster uppgår till 1 131
655 260.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2020 kl.
15.20 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika
varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på
egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa
spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928
(A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök
starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/forandring-av-antal-aktier-oc...
https://mb.cision.com/Main/14632/3101901/1239981.pdf

Författare Cision News