Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-06

Starbreeze AB: Lyckat avslut i Starbreeze företagsrekonstruktion, Stockholms Tingsrätt fastställer ackordsförslag

STOCKHOLM (6 december, 2019) - Stockholms Tingsrätt har idag
fastställt ackordsförslaget i Starbreeze företagsrekonstruktion.
Starbreeze som befunnit sig i rekonstruktion sedan 3:e december 2018,
har därmed lyckosamt avslutat processen.

"Idag fantastisk glada och stolta över att kunna presentera ett
lyckosamt avslut på rekonstruktionsprocessen" sa Mikael Nermark, Tf
vd Starbreeze AB. "Det har varit en mödosam resa för hela bolaget
under de senaste tolv månaderna, men vi är fantastiskt nöjda att ha
fått borgenärernas förtroende där våra skulder nu till största del är
långfristiga och återbetalas inom fem år. Vi har lyckats positionerat
bolaget i ett läge där vi med större lugn kan blicka framåt och
fokusera på kärnverksamheten - att skapa spel med PAYDAY i främsta
rummet. Jag tillsammans med alla våra medarbetare, ser framemot att
nå ett förlagsavtal för PAYDAY 3 under första halvåret 2020 genom de
diskussioner vi nu för, och utveckla spelet till en värdig uppföljare
i serien tillsammans med en god partner. Vårat viktigaste varumärke
har stor potential att ge bolaget en stabil grund för de kommande
decennierna. Jag vill tacka vår rekonstruktör Lars Söderkvist och
hela teamet på WSA Lawfirm för ett gott samarbete."

Signifikant majoritet orgenärer röstade ja till ackordsförslaget som
idag fastslogs i Stockholms Tingsrätt. Samtliga borgenärer kommer
även att erhålla 100% betalning för sina skulder inom ramen för det
fastställda ackordet.

Starbreeze med fem dotterbolag trädde 3:e december 2018 in i
rekonstruktion med anledning av likviditetsbrist och bedömdes vara
nödvändigt för att ge bolaget den tid som behövdes för att kunna
förhandla en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operative
och organisatoriska förändringar.

Under rekonstruktionsperioden har delar av verksamheten klassats som
kärnverksamhet, främst spelutveckling på varumärket PAYDAY, och
icke-kärnverksamhet. Större delarna av verksamheten som klassats som
icke-kärnverksamhet har avyttrats, avvecklats eller på andra sätt
hittat nya samarbetsformer med lägre risk för Starbreeze. De delar av
icke-kärnverksamheten som kvarstår kommer fortsatt att bearbetas.
Koncernen har vidare utfört betydande operativa kostnadsbesparingar
under processen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6:e december 2019 kl15:10 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika
varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på
egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa
spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928
(A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e
december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer
information, besök starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/lyckat-avslut-i-starbreeze-fo...
https://mb.cision.com/Main/14632/2984919/1157474.pdf

Författare Cision News