Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Starbreeze AB: Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 22,0 MSEK (47,8 MSEK). PAYDAY stod
för 21,7 MSEK (26,7 MSEK), i jämförelsesiffran för 2019 ingår
engångsintäkter om 13,2 MSEK.

· EBITDA uppgick till 10,5 MSEK (-106,7 MSEK).
· Av- och nedskrivningar om 10,4 MSEK (49,9 MSEK).
· Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 3,8 MSEK
(11,0 MSEK).

· Resultat före skatt uppgick till -97,3 MSEK (-167,3 MSEK).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,28
(-0,52 SEK).

· Den 13 januari 2020 hölls en extra bolagsstämma där det beslutades
i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkor för bolagets
utestående konvertibellån. Konvertibelns förfallodag förlängdes till
6 december 2024 och konverteringskursen fastställdes till 2,25 kronor
per aktie.

· Starbreeze har genomfört en riktad nyemission av A-aktier om 51,3
miljoner kronor till institutionella investerare, bland andra
Swedbank Robur, AP1 och AP4.

· Mats Juhl har blivit utsedd till Chief Financial Officer (CFO),
och tillträdde sin tjänst 4 maj 2020.

Vd Mikael Nermark kommenterar: Allt fokus på PAYDAY

I det första kvartalet har vi fortsatt att ägna vårt fulla fokus på
att skapa spel med PAYDAY i främsta rummet.

Till följd av ett förändrat levnadssätt i spåren efter COVID-19 samt
lanseringen av PAYDAY2: Silk Road - Cartel Business har efterfrågan
på våra produkter ökat under kvartalet.

Våra samtal med potentiella partners, avseende framtida förlagsav-tal
för PAYDAY3, fortgår i positiv anda. Dock har reserestriktioner till
följd av COVID-19 delvis fördröjt de pågående förhandlingarna. Vi är
fortsatt optimistiska om att få ett bra förlagsavtal på plats.

COVID-19 har haft stor effekt på vår omvärld och så även på oss som
bolag. För att säkerställa allas välmående så arbetar samtliga
medarbetare på distans sedan mitten av mars. Ett nytt arbetssätt för
många men som fungerar väl, och vad vi kan se utan påverkan på vår
produktivitet. Samtidigt ser vi att de tidigare genomförda
kostnadsbesparingarna nu är på plats och har full effekt. Under
kvartalet genomförde vi även en nyemission som skapar en långsiktig
stabilitet för bolaget.

Fokus framöver är att fortsatt upprätthålla en god och högkvalitativ
produktion samt att nå ett bra förlagsavtal för PAYDAY 3.

Mikael Nermark

Vd Starbreeze

För vidare information, vänligen kontakta:
Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl.
8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika
varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på
egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa
spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928
(A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök
starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-ab--publ--delarsra...
https://mb.cision.com/Main/14632/3109088/1245924.pdf
https://mb.cision.com/Public/14632/3109088/b0735c033ba00946.pdf

Författare Cision News