Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-11

Starbreeze AB: Starbreeze lämnar bedömning av framtida kassaflöden

STOCKHOLM (11 oktober 2019) - Starbreeze AB (publ) lämnar med
anledning av det pågående rekonstruktionsarbetet en bedömning av
verksamhetens framtida kassaflöden från rörelsen. Bolaget bedömer att
dessa kassaflöden kommer att vara positiva, baserat på förväntade nya
förlagsavtal under 2020 och förväntad lansering av PAYDAY 3 under
2022-2023.

Bedömningen för de kommande fyra årens kassaflöden från rörelsen
lämnas i form av följande diagram:

[Kassaflöde New SBZ Publishing]

Kassaflödena i diagrammet ovan baseras på följande förväntade
händelser:

· Lansering av PAYDAY 3 bedöms ske under 2022-2023
· Förlagsavtal för PAYDAY 3 ingås* under första halvåret 2020 och en
första delbetalning erhålls varefter den fortsatta utvecklingen av
produkten finansieras av förlagspartnern

· Förlagsavtal för PAYDAY: Crime War ingås* under första halvåret
2020 och en första delbetalning erhålls varefter den fortsatta
utvecklingen av produkten finansieras av förlagspartnern

* I samband med att dessa förlagsavtal tecknas, skapas möjlighet för
betalning till borgenärerna i det pågående rekonstruktionsarbetet.
Betalningen till borgenärerna bedöms kunna uppgå till ca 40 MSEK

Information om det pågående rekonstruktionsarbetet

Som en del av rekonstruktionen har tillgångar och personal hänförliga
till kärnverksamheten förts över i två nya bolag, New Starbreeze
Publishing AB och New Starbreeze Studios AB. IP-rättigheter utgör
merparten av tillgångarna och har förts över till New Starbreeze
Publishing AB. Det är i New Starbreeze Publishing AB som koncernens
kassaflöden kommer att genereras.

I rekonstruktionsarbetet har även en av de fyra stora internationella
revisionsbyråerna värderat bolagets tillgångar, vilket ligger till
grund för den överföring av tillgångar som skett till dotterbolaget
New Starbreeze Publishing AB. Dessa tillgångar (huvudsakligen
IP-rättigheterna för PAYDAY) har värderats till 1 600 MSEK.
Motsvarande tillgångar är i koncernens balansräkning upptagna till
333 MSEK per 30 juni 2019.

Rekonstruktionsarbetet fortgår och bolaget har för avsikt att
presentera en rekonstruktionsplan inom kort. Som ett led i detta
arbete kommer bolaget de närmaste dagarna sända brev till borgenärer
med förslag till uppgörelse. Breven följs av ackordsförhandlingar
varefter den slutgiltiga rekonstruktionsplanen presenteras.

Det bolaget redovisar i detta pressmeddelande är inte en prognos utan
endast en kassaflödesbedömning för att möjliggöra för borgenärerna
att skapa sig en uppfattning om Starbreeze framtida
återbetalningsförmåga.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Claes Wenthzel, Tf CFO
Tel: +46(0)8-209 208, email: claes.wenthzel@starbreeze.com

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 oktober 2019 kl. 15:15 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika
varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på
egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa
spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928
(A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e
december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer
information, besök starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-lamnar-bedomning-a...
https://mb.cision.com/Main/14632/2930701/1122216.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.