Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-06

Starbreeze AB: Starbreeze och Smilegate når överenskommelse om förlängning av konvertibel till 2024 mot en uppskattad av...

STOCKHOLM (6 december, 2019) - Som en del i Starbreeze
rekonstruktionsarbete har Starbreeze och Smilegate nått en
överenskommelse om förändrade konvertibelvillkor samt övriga
förehavanden kring det Crossfire-relaterade spelprojektet.
Konvertibelns förfallodag förlängs från februari 2020 till december
2024 och efterställs övriga skulder. Starbreeze avgift för dessa
förändringar uppskattas till 165 MSEK och efterställs övriga skulder
och löper på fem år till noll (0) procents ränta.

Med avsikten att reglera samtliga skulder som härrör till
rekonstruktionsarbetet har Starbreeze idag träffat avtal med
Smilegate gällande bolagens samtliga förehavanden, inklusive den
konvertibel om 215 MSEK Starbreeze ställt ut till Smilegate.
Starbreeze målsättning i rekonstruktionsarbetet är att minimera risk
genom att säkerhetsställa att majoriteten av ackordet går från
kortfristiga skulder till långfristiga. Det konvertibla lånet om 215
MSEK till två procents ränta med förfallodag i februari 2020 har
utgjort den enskilt största skuldposten i rekonstruktionsarbetet. I
och med den nya överenskommelsen skrivs villkoren för
konvertibellånet om så att löptiden förlängs med samma räntevillkor
till 6 december 2024. Starbreeze avgift hänförligt till de förändrade
villkoren, vilket kommer att fastställas januari 2020, uppskattas
till 165 MSEK. Avgiften kommer att löpa med noll (0) procents ränta
och utbetalas efter det att samtliga övriga skulder under
rekonstruktionen är återbetald och är kopplad till att Starbreeze har
ett positivt kassaflöde.

Som en del av avtalet har Smilegate även begärt en justerad
konverteringskurs för konvertibeln. Med anledning av begäran om
justerade villkor gällande lösenkursen för konvertibeln kommer
styrelsen i Starbreeze AB att kalla till extra bolagsstämma inom kort
där den nya konverteringskursen kommer föreslås till snittkursen för
handelsdagarna 9 december 2019 - 10 januari 2020. Extrastämman kommer
att hållas senast 13 januari 2020. Överenskommelsen är villkorad av
att stämman godkänner förslaget. Den befintliga villkoren har en
konverteringskurs om 13,49 SEK per aktie, eller med en lägsta kurs om
9,35 SEK per aktie baserat på snittpriset över de senaste 60 dagarna
från tiden då konverteringen begärs.

Smilegate har en representant i styrelsen i Starbreeze AB, har denna
inte deltagit i förhandlingarna för att undvika en jävsituation.

Denna uppgörelse är del i det större skuldregleringspaket som även
innefattar avslutet, villkorat extrastämmans beslut, på samarbetet
runt det Crossfire-relaterade spelprojektet och som även
utannonserades idag. Mer information återfinns på bolagets hemsida.

Starbreeze AB (publ) med fem dotterbolag befinner sig sedan den 3
december 2018 i rekonstruktion. Borgenärssammanträde under
ackordsförhandlingen kommer att hållas i Stockholms Tingsrätt den 6
december 2019 klockan 13:00-15:00.

För vidare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6:e december 2019 kl.13:10 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika
varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på
egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa
spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928
(A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e
december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer
information, besök starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-och-smilegate-nar-...
https://mb.cision.com/Main/14632/2984885/1157410.pdf

Författare Cision News