Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-15

Stark tillväxt lockar

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Net Trading Group fortsätter att leverera stark tillväxt. Den norska gränshandeln för snabbrörliga konsument-varor är värd över 20 miljarder norska kronor. Vi initierar bevakning med ett köpråd och riktkurs 6,9 kronor.

Net Trading Group AB har sedan starten uppvisat en kraftig tillväxt med begränsad insats. Bolaget startade sin verksamhet i början av 2015 med en tydlig inriktning att utnyttja de lagar och regler som gör det möjligt att bedriva gränshandel över nätet. Bolaget etablerade snabbt en e-handelsplattform för snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) där kunderna kan dra nytta av de prisskillnader som finns mellan de nordiska länderna. Bolaget har som mål att snabbt bli den primära leverantören av FMCG till den norska marknaden.

Som den rena e-handels aktör som bolaget är har alla funktioner som lager, packning och leveranser outsourcats. Affärsmodellen blir därmed mycket skalbar och kostnadseffektiv.

I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet uppvisades en fortsatt kraftig omsättningstillväxt dock fortsatt med ett negativt rörelseresultat om 3,4 miljoner kronor. Bolaget kommunicerade i mitten av december att omsättningen för november 2017 uppgick till 5,7 miljoner kronor med ett positivt resultat om 0,6 miljoner. 

Net Trading Groups bruttomarginaler förväntar vi oss hamnar på cirka 41 procent under 2017 Vi bedömer att dessa kommer att förbättras under de kommande åren och särskilt under 2018 då det nya avtalet med den nya storägaren och leverantören Orvelin Group börjar att verka. Ökade volymer generellt kommer även att påverka förhandlingsläget positivt rörande bland annat transportkostnader.  

Net Trading Group har även under hösten 2017 tagit in ytterligare finansiering genom en riktad emission mot Orvelin Group AB som nu är både leverantör samt stor ägare.

Vår riktkurs blir 6,9 kronor per aktie framräknat i vårt bas-scenario. En känslighetsanalys visar på alltifrån 4,0 till 15 kronor per aktie i DCF-värde givet ett pessimistiskt respektive optimistiskt scenario. Vi inleder bevakning av Net Trading Group AB med en köprekommendation givet en stor potential till vårt basscenario.

Författare Mats Hyttinge