Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-28

Stärkande kapitaldos

Detta är en betald analys på uppdrag av Pharmacolog i Uppsala utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Pharmacolog adresserar som förväntat kapitalbehovet med en företrädesemission. Minskad finansiell risk och signaler om fördjupade samarbeten talar för en uppvärdering. Vi rekommenderar att Teckna i emissionen. 

Pharmacolog tar in 19,6 miljoner kronor för att finansiera marknads­satsningar och utveck­ling av nya tillämpnings­områden för Druglog®. Kommer­sialiseringen är fort­farande i ett tidigt skede och ett kapitalbehov har varit tydligt sedan en längre tid. Nyligen meddelade bolaget en avsikts­förklaring om ett samarbete med en icke namngiven större intern­ationell medtech­koncern. Det är ett positivt steg vad gäller strategin att träffa avtal med större partners för att stärka tillväxt­möjligheterna framöver. Om ett avtal kommer på plats ger det dess­utom ytterligare stark validering.

Försäljningen växte markant under andra kvartalet, om än från en låg nivå, tack vare en systemorder i Frankrike. För närvarande utvärd­eras Druglog® för ett antal nya tillämpningsområden utöver kvali­tets­­­säkring av cellgifts­beredning. Givet att dessa utvärd­eringar blir framgångsrika kommer de att påverka bedömningen av bolagets potential på sikt, men borde även inom exempelvis kirurgi och barnsjukvård ganska snabbt kunna resultera i nya ordrar.

Den låga emissionskursen på fem kronor per aktie medför en hög utspädning men ökar samtidigt chansen att emissionen blir framgångsrik. Minskad finansiell risk i kombination med en i våra ögon god uppvärderingspotential talar för att teckna i emissionen. Vi har sänkt våra intäktsförväntningar på kort sikt med hänsyn till att få nya avtal har rapporterats den senaste tiden. En större utspädning än vad vi tidigare har antagit bidrar till att vi sänker motiverat värde till 13,3 kronor (från 16,20 kronor).

Författare Niklas Elmhammer