Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-20

Starkt år ger tillförsikt

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Nuevolution visar framsteg såväl i partnersamarbetena som i de interna projekten vilket bådar gott inför 2018. Kombinerat med en attraktiv värdering gör det aktien köpvärd. En svagare dollar sänker motiverat värde något.

Ett intensivt år är till ända för Nuevolution med de tidigare rapporterade avtalen med Almirall och Amgen som givna höjdpunkter. Under det andra halvåret har stort fokus legat på utvecklingen av de interna programmen inom inflammationssjukdomar (RORγt-hämmaren respektive selektiv BET BD1-hämmare). Intressanta resul­tat i flera prekliniska modeller ger stöd åt den vidare utvecklingen. Den finansiella utvecklingen under det senaste kvartalet var i stort sett i linje med våra förväntningar.  

Den närmaste tiden lär nyhetsflödet handla om resultat från den pre-kliniska utvecklingen. Bolagets målsätt­ning är därtill att sluta ett nytt samarbetsavtal under kom­mande 6 - 18 månader. Det är något längre fram än vad bolaget guidat för tidigare. Bolaget uppger att man önskar utreda de längst gångna projekten ytterligare en tid för att eventuellt höja värde. Samarbetena med Almirall och Amgen uppges samtidigt utvecklas väl. Om inget oförutsett inträffar bedömer vi att Almirall kan påbörja kliniska studier nästa år. Det talar för ytter­ligare milstolpsintäkter för Nuevolution under 2018.

Nuevolutions plattformsteknologi för tidig läkemedelsutveckling, Chem­etics®, håller av allt att döma hög internationell klass. Bolaget har en god finansiell ställning och pågående och nya sam­arbeten kan ge betydande intäkter de närmaste åren. En bevisad förmåga att återkommande identifiera nya sjukdomsmål ger ett skyddsnät om enstaka projekt fallerar.

Dollarn har försvagats tydligt sedan vår senaste analys. Det påverkar värdet negativt då bolagets framtida förväntade intäkter till stor del är dollarbaserade. I kombination med andra smärre justeringar medför det att vi sänker riskjusterat motiverat värde till 25,5 kronor (från 27,6). Vi ser fortfarande en stor potential från dagens kursnivåer och upprepar vår Köp- rekom­mendation

Författare Niklas Elmhammer