Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Starkt år för ZetaDisplay

Under 2015 levererade ZetaDisplay både stark tillväxt och goda marginaler. Förväntningarna på fortsatt god tillväxt under 2016 är höga och ytterligare förvärv under året kan inte uteslutas.

ZetaDisplay är en helhetsleverantör inom digital signage, på svenska digital skyltning. Bolaget fokuserar på butikskommunikation främst inom detalj- och servicehandeln. I helhetserbjudandet ingår rådgivningstjänster, projektledning, medieplattform samt programvara och andra löpande tjänster som innehållsproduktion, service och support. Marginalerna ligger främst i tjänsterelaterade erbjudanden och tillhandahåller tillhörande teknik för att maximera helhetserbjudandets kundnytta.

Inkluderat förvärvet av finländska Marketmedia uppgick tillväxten för helåret 2015 till cirka 77 procent. Helårets EBITDA-marginal landade på cirka nio procent vilket kan jämföras med motsvarande siffra för 2014 som var endast en procent. Under det fjärde kvartalet fortsatte produktmixen att förskjutas mot leveranser med högre kostnader för handelsvaror. EBITDA-marginalen var därför lägre jämfört med 2014. Detta är dock en naturlig effekt av tillväxt. Under perioden fick bolaget bland annat ytterligare beställningar från aktörer inom den viktiga spelbranschen till ett värde om elva miljoner kronor.

Vi har höga förväntningar på fortsatt tillväxt även under 2016 och gör bedömningen att rörelsemarginalerna kommer ligga kvar kring befintliga nivåer. Samtidigt utesluter vi inte möjligheten att bolaget genomför ytterligare förvärv, som en del av tillväxtstrategin. Vi behåller vår köprekommendation och riktkurs om 8,9 kronor per aktie.

Ladda ned fullständig analys:

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

Författare Markus Augustsson