Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-10

Stärkt kassa gör det möjligt

Detta är en betald analys på uppdrag av Guard Therapeutics utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

A1M Pharma har säkrat finansiering för fortsatt utveckling av pågående projekt inom havandeskapsförgiftning och akuta njurskador. Vi inleder bevakningen med rekommendationen köp och riktkurs 9,3 kronor.

A1M Pharma bedriver forskning med det kroppsegna proteinet A1M för utveckling av en diagnostisk metod och behandling vid havandeskapsförgiftning. Utvecklingsprojektet med behandling har preklinisk konceptvalidering stärkt av tre vetenskapliga artiklar rörande studier gjorda på kaniner, råttor och får. Bolaget har nyligen utökat verksamheten med indikationen akuta njurskador. För vidare prekliniska studier har ett samarbete inletts med professor Faikah Güler vid Hannover Medical School i Tyskland.

I maj avslutades en nyemission som stärkte bolagets kassa med cirka 31,9 miljoner kronor och ytterligare kapital om drygt 17,6 miljoner kronor kan tillkomma i november från utestående teckningsoptioner. Enligt emissionsprospektet förväntas summan täcka verksamhetens kostnader till och med första kvartalet 2016. För kommande kliniska studier har bolaget för avsikt att ingå i ett samarbets-/utlicensieringsavtal. Ett avtal för diagnostiken kan mest sannolikt tecknas som tidigast under 2016 och innebär i normalfallet omgående intäkter i form av en initial inbetalning och därefter milstolpebetalningar och royaltyintäkter.

Genom att nuvärdesberäkna riskjusterade framtida uppskattade pengainflöden från utlicensieringsavtal rörande diagnostik och behandling vid havandeskapsförgiftning samt akuta njurskador. Summan av intäkterna reduceras sedan med uppskattade kostnader. Vi beräknar riktkurs för aktien till 9,3 kronor.

I skrivande stund handlas aktien till 6,3 kronor. Vi inleder bevakningen av A1M Pharma med rekommendationen Köp. Notera att värderingen är beroende av ett positivt nyhetsflöde i linje med utsatt tidsplan.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.