Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-11

Stenhus avyttrar fastighet i Karlstad för 196 MSEK

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har denna dag tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 196 MSEK före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med det bokförda värdet per Q2 om 197 MSEK. Köpare är Albér Fastigheter och frånträde sker den 17 oktober 2022.

Örnen 4 är belägen på Stora torget i centrala Karlstad och största hyresgäst är Domstolsverket. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 6 600 kvm och den totala årliga hyresintäkten inklusive hyrestillägg är cirka 12 MSEK.

Försäljningslikviden kommer att användas av Stenhus för att återbetala krediter i syfte att ytterligare stärka Stenhus finansiella ställning och soliditet samt öka Bolagets intjäning per aktie.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

”Efter sammanslagningen mellan Stenhus och Randviken har ett renodlingsarbete inletts i syfte att öka den samlade fastighetsportföljens genomsnittliga direktavkastning och minska Bolagets räntekostnader. Som ett led i detta har vi tidigare kommunicerat avyttringar om cirka 800 mkr under det tredje kvartalet och med försäljningen av Örnen 4 uppgår avyttringarna under andra halvåret hittills till cirka en (1) miljard kronor”.

Gustaf Segerborg, vice VD Stenhus Fastigheter:

”Örnen 4 förvärvades ursprungligen av Randviken i juni 2021 och sedan förvärvet har ett nytt sexårigt grönt hyresavtal tecknats med Domstolsverket. Vi bedömer att fastigheten är färdigutvecklad och att det nu är rätt läge att lämna över fastigheten till en ny långsiktig ägare. Vi är mycket nöjda över resultatet under innehavsperioden och det känns bra att sälja till en ansvarsfull ägare med lokal förankring”.

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus i denna transaktion.

Kontakt


Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
 
Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Gustaf Segerborg, vice verkställande direktör
Telefon: +46 702-76 88 89
E-mail: gustaf.segerborg@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: stenhusfastighter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Stenhus Fastigheter


Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bifogade filer


Stenhus avyttrar fastighet i Karlstad för 196 MSEK

Författare MFN