Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

Stille AB: Delårsrapport Q2 2022

Stille AB (publ) redovisar idag delårsrapporten för det andra kvartalet och första halvåret 2022. "Stark tillväxt och kraftigt förbättrat rörelseresultat", summerar VD Hanna Ernestam Wilkman. 

Nettoomsättningen ökade med 56 procent till 63,3 MSEK (40,6) och den organiska tillväxten uppgick till 14 procent och uppnådde 46,1 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 72 procent till 8,9 MSEK (5,2).

Jämfört med samma kvartal förgående år fördubblade affärsområde Kirurgiska instrument nettomsättningen drivet av förvärvad volym i S&T. Parallelt uppnådde affärsområde Operationsbord en tillväxt om 25 procent.

"Den höga efterfrågan på operationssjukvårdsprodukter fortsätter att generera en stark försäljningstillväxt. Våra löpande pris- och leveransvillkorsjusteringar i kombination med en stabil utveckling av OPEX, har gett resultat i form av en kraftigt förbättrad lönsamhet", konstaterar Hanna Ernestam Wilkman. 

"Jag är stolt över att vi lyckas leverera ett kvartal med stark tillväxt och lönsamhet trots störningar i försörjningskedjan. Även om dessa utmaningar förväntas fortsätta ser jag mycket positivt på bolagets utveckling framgent.", avslutar Stilles VD.
 

MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec
2022 2021 2022 2021 2021/22 2021
Nettoomsättning 63,3 40,6 124,9 76,4 235,6 187,1
Bruttovinst, % 45,4 45,4 45,1 43,8 45,1 44,6
Rörelseresultat 8,9 5,2 16,4 9,1 27,4 20,1
Rörelsemarginal, % 14,0 12,7 13,2 12,0 11,6 10,7
EBITDA 11,2 6,6 21,0 11,8 42,6 26,8
Periodens resultat 7,8 2,7 13,1 6,8 22,5 16,1

Torshälla den 15 juli, 2022.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli, 2022, kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

Författare Cision