Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Stille: Information om förändrat upplägg under Årsstämma 2020

Stille AB (publ) informerar om särskilda försiktighetsåtgärder i
relation till Årsstämma 2020, inklusive beslut om poströstning.

Till följd av den pågående COVID-19 pandemin har Stille beslutat att
vidta en rad försiktighetsåtgärder under Årsstämma 2020. Åtgärderna
syftar till att kunna genomföra årsstämman med minsta möjliga risk
genom att begränsa personlig närvaro på stämman, samt värna om
aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa.

Aktieägare uppmanas därför i största allmänhet att undvika personlig
närvaro under årsstämman och fullgöra sin rösträtt genom fullmakt
eller poströstning (mer information om detta följer nedan). Detta
gäller allra främst aktieägare som är i riskgruppen. De aktieägare
som trots detta avser närvara vid årsstämman uppmanas att följa
myndigheters rekommendationer gällande social distansering och vidta
åtgärder för minimerad risk för smittspridning.

Vidtagna försiktighetsåtgärder under Årsstämma 2020:

· Ingen dryck eller förtäring kommer att serveras i samband med
stämman.

· VD:s planerade redogörelse samt framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt av koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 (punkt 8 på
dagordningen), kommer ske i videoformat på www.stille.se efter
stämmans avslutande.

· Poströstning erbjuds med stöd av de nya undantagen för
bolagsstämmor.

· Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar i Stilles
ledningsgrupp kommer att begränsas.

Poströstning

För att minska risken för aktieägare, medarbetare och andra
intressenter har Stilles styrelse beslutat att, med stöd av de nya
undantagen för bolagsstämmor, erbjuda poströstning. Aktieägarna
uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt begränsa personlig
närvaro på stämman och istället utöva sin rösträtt per post.
Poströstsedlar och vidare instruktioner gällande poströstning
återfinns på www.stille.se eller som bilaga till detta
pressmeddelande.

Notera att aktieägare som avser att poströsta måste anmäla sin avsikt
att delta på årsstämman senast den 20 maj 2020 i enlighet med vad som
anges i kallelsen till årsstämman, samt att poströstselden måste vara
Stille tillhanda senast den 26 maj 2020.

Torshälla den 15 maj

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles
prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och
operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid
olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp
är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har
en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av
erkänt hög kvalitet.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under
kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova
Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.

För mer information om Stille besök www.stille.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stille/r/information-om-forandrat-upplagg-und...
https://mb.cision.com/Main/1000/3100402/1248526.pdf
https://mb.cision.com/Public/1000/3100402/a544180f09f89032.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.