Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

STILLE: ORG TILLVÄXT 12%, RÖRELSEMARGINAL 10,7% 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt)

Stilles organiska tillväxt uppgick till 12 procent under det tredje kvartalet. Totalt uppgick nettoomsättningen till 51,1 miljoern kronor (31,5) och tillväxten var både organisk och skedde genom förvärvet av det schweiziska bolaget S&T AG.

"Förvärvet av S&T innebär att storleken på affärsområde Kirurgiska instrument fördubblats. Integrationen av bolaget fortskrider enligt plan och utgör en viktig del av vår tillväxtstrategi. Huvudfokus är att realisera identifierade cross-selling synergier inom såväl produkt som försäljningskanal med syfte att öka tillväxten", kommenterar vd Hanna Ernestam Wilkman i rapporten.

Totalt ökade omsättningen för både affärsområde Kirurgiska instrument (44 procent) och Operationsbord (14 procent).

"Det är framför allt glädjande att expansionen i USA fortsätter med en tillväxt om hela 34 procent. Detta trots störningar i försörjningskedjan som även fortsättningsvis kan komma att påverka verksamheten. När vi nu kliver in i det fjärde kvartalet, gör vi det med en stark optimism gällande bolagets fortsatta utveckling", skriver vd.

Bruttomarginalen uppgick till 45,0 procent (43,7).

Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljoner kronor (2,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (8,3). Rörelseresultatet är belastat med -1,5 miljoner kronor (0,0) i transaktionskostnader.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 miljoner kronor (-0,8).
Författare Direkt-SE