Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Stille: Stille AB: Första kvartalet 2020

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det första kvartalet
2020. "En stark inledning av ett kvartal påverkat av COVID-19",
summerar VD och koncernchef Hanna Ernestam Wilkman.

Det första kvartalet inleddes starkt där det traditionellt stabila
affärsområdet Kirurgiska instrument ökade med 8 procent jämfört med
föregående år, främst drivet av försäljningen på USA-marknaden. Dock
påverkades försäljningen negativt av marknadens omställning för att
möta pandemin under mars månad. Sammantaget medförde detta att
omsättningen under kvartalet uppgick till 36,8 MSEK (38,4).

Det är glädjande att se att framstegen som gjorts på
Instrument-området i USA, men jag vill vara noga med att betona att
utmaningarna ligger framför oss i tiden, kommenterar Hanna Ernestam
Wilkman och utvecklar. Eftersom Stilles produktsortiment har en
tyngdpunkt mot operationssjukvård, som nu får stå tillbaka då
intensivsjukvården ges företräde, ser vi en reducerad efterfrågan på
företagets produkter. Därför upprepar vi tidigare guidning om att
försäljning, resultat och kassaflöde i andra kvartalet förväntas bli
väsentligt lägre än under samma period förgående år. Det är svårt att
prognosticera längre än så i nuläget, konstaterar Stilles VD och
koncernchef.

För att balansera effekterna av den minskade efterfrågan har företaget
genomfört ett antal åtgärder, däribland korttidspermitteringar.
Samtidigt arbetar företaget tillsammans med underleverantörer,
samarbetspartners och distributörer för att säkerställa att bolaget
snabbt kan leverera när pandemin försvagats. Stille avser även
fortsatt prioritera arbetet med produktutveckling för att säkerställa
fortsatt produktledarskap.

Vi har utmanande tider framför oss och det är viktigt för oss att
värna om våra medarbetares hälsa och arbete. Stille har en god
finansiell ställning och på längre sikt består behovet för våra
produkter, avslutar Hanna Ernestam Wilkman.

Första kvartalet 2020 i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 36.8 MSEK (38,4).
· Bruttomarginalen uppgick till 39,8 procent (43,7).
· Rörelseresultatet uppgick till 4,7 MSEK (7,6), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 12,9 procent (19,9).

· Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (6,0), vilket
motsvarar 11,9 procent (15,6) .

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK
(-0,6).

· Uppskjuten årsstämma och förslag om utdelning dragits tillbaka med
anledning av COVID-19.

MSEK jan jan -mars 2019 apr-mars 2019/2020 jan-dec 2019
-mars
2020
Nettoomsättning 36,8 38,4 155,1 156,7
MSEK
Rörelsemarginal % 12,9 19,9 16,5 18,2
Rörelseresultat 4,7 7,6 25,6 28,5
Resultat före 5,6 7,9 26,5 28,8
skatt, MSEK
Periodens 4,4 6,0 21,3 22,9
resutat, MSEK
Resultat efter 0,91 1,24 4,4 4,74
skatt per aktie,
kr

Torshälla den 29 april 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles
prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och
operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid
olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp
är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har
en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av
erkänt hög kvalitet.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under
kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova
Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna
information är sådan information som Stille AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 april 2020 kl. 13.00 (CET).

För mer information om Stille besök www.stille.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stille/r/stille-ab--forsta-kvartalet-2020,c31...
https://mb.cision.com/Main/1000/3100230/1238905.pdf
https://mb.cision.com/Public/1000/3100230/bd45d93885698f62.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.