Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-10

Stillfront Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 10 december 2019

Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront" eller "Bolaget") höll extra
bolagsstämma den 10 december 2019. Stämman fattade i huvudsak
följande beslut i enlighet med de förslag som lagts fram av
styrelsen.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett
eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket
inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av
aktier, får - om den sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt - motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av
aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för
första gången. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska
främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Stämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram för ledande
befattningshavare i Stillfront. Högst 200 000 personaloptioner kan
utges till cirka tio ledande befattningshavare i koncernen. Bolagets
styrelse beslutar om slutlig tilldelning av personaloptionerna. Varje
personaloption berättigar den anställde en optionsrätt att förvärva
en (1) aktie i Bolaget under perioden 15 december 2022 till och med
den 15 december 2023 för ett pris om 500 SEK vilket motsvarar 150 %
av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på
Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med
den 25 november 2019 till och med den 9 december 2019. För att
säkerställa leverans av aktier till deltagare i
personaloptionsprogrammet beslutade bolagsstämman även att emittera
högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023. Rätt att teckna
teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag. Stämman
beslutade att godkänna dotterbolagets vidareöverlåtelse av
teckningsoptioner eller aktier till deltagare i
personaloptionsprogrammet. Vid full nyteckning med stöd av samtliga
teckningsoptioner kan högst 200 000 nya aktier ges ut, vilket
motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av det totala antalet
aktier såväl som av det totala antalet röster i Bolaget.

Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning. Ändringarna
innebär ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier,
att det inte längre ska vara möjligt att utse styrelsesuppleanter
samt att revisor/er och revisorssuppleant/er ska utses årligen.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare
inom free-to-play online spel. Vår diversifierade spelportfölj har
två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa
livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda
förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 650 medarbetare trivs i
en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader
är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt
huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på
Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stillfront-group-ab/r/kommunike-fran-extra-bo...
https://mb.cision.com/Main/17840/2987381/1159301.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.