Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-03

Stillfronts styrelseordförande Jan Samuelson ställer inte upp för omval

Jan Samuelson, styrelseordförande i Stillfront Group AB (publ), har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2023. Jan har varit styrelseordförande i Stillfront sedan 2018.

Valberedningen kommer att presentera sitt fullständiga förslag till styrelse, inklusive ny styrelseordförande, i god tid innan Stillfronts årsstämma. Årsstämman 2023 kommer hållas i Stockholm den 11 maj 2023.

Om Stillfront


Stillfront är ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utvecklar digitala spel för en mångsidig publik och vår breda spelportfölj uppskattas av nästan 70 miljoner människor varje månad. Stillfront fokuserar på att realisera synergier genom vår Stillops-plattform som kopplar ihop och stärker våra spelteam över hela världen. Vi är ett snabbt växande företag och är en aktiv global, strategisk förvärvare. Våra 1 500+ medarbetare trivs och utvecklas i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök: stillfront.com 

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-03 15:15 CET.

Bifogade filer


Stillfronts styrelseordförande Jan Samuelson ställer inte upp för omval

Författare MFN