Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-29

Stockpicker: Calmark: Medicinteknikbolaget tar nästa steg mot kommersialisering

Barnadödligheten har lyckligtvis minskat kraftigt de senaste decennierna, men trots det är det sorgligt nog fortfarande en betydande andel spädbarn som inte överlever sina första månader på denna jord.

Affärsidé

En aktör som vill vara med och bidra till att reducera spädbarnsdödligheten är svenska Calmark, som sedan start år 2007 har riktat in sig mot vård av nyfödda. Bolaget har tagit fram instrument för patientnära analys (PNA) av bilirubin. Framtida produkter som håller på att utvecklas är analys av glukos och laktatdehydrogenas (LDH), vilket är ett enzym som stiger ifall ett barn drabbas av syrebrist vid förlossningen.

Produkter 

För närvarande sätts mycket fokus på försäljning av bolagets första CE-märkta produkt Neo-Bilirubin samt att utöka distributörnätverket. Calmark Neo består av instrumentet POC-Analyzer (avläsare) samt testkassetter för mätning av olika biomarkörer i blodet hos nyfödda barn. Utveckling av patientnära tester för biomarkörerna LDH och glukos pågår, men produkterna är inte tillgängliga för försäljning riktigt än.

Välpositionerade för kommersialisering

Det är ett omfattande arbete som ligger till grund för att kunna påbörja försäljningen av bolagets Neo-produkt. Utöver framtagande av fungerande metoder och produkter, har bolaget sedan noteringen på Spotlight år 2018 signerat otaliga distributörsavtal, investerat i en produktionslina, erhållit patent i flera länder för sina metoder och sett till att få produkterna registrerade hos diverse myndigheter för att möjliggöra försäljning.

Företrädesemission

För att förstärka sin sälj- och marknadsavdelning har bolaget därför beslutat om en emission av units bestående om ca 26,1 MSEK. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Calmark ca 26,1 MSEK (före emissionskostnader) och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget tillföras ytterligare ca 13,1 MSEK ett år senare. Omkring 55% av likviden från företrädesemissionen går till att stärka och expandera försäljning samt marknadsföring, medan resterande 45% fördelas till utvecklingsprojekt och rörelsekapital.

Läs mer via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/analys/medicinteknikbolaget-calmark-tar-nasta-steg-mot-kommersialisering och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Axel Stenman, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:


Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB


Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.

Bifogade filer


Calmark: Medicinteknikbolaget tar nästa steg mot kommersialisering

Författare MFN