Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Stockwik Förvaltning AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

COVID-19 PÅVERKAR ALLA, MEN STOCKWIK HAR KLARAT SIG BRA

Verksamheten utvecklades fullt acceptabelt under årets första kvartal. I
förhållande till utmaningarna till och med bra.

För en utomstående betraktare kan det vid en första anblick vara svårt att
se hur djupt rotad Stockwiks filosofi är när det kommer till att undvika
risk. Men, det är den grunden vi utgår från och det är där vi börjar; -?Hur
klarade sig bolaget i finanskrisen 2008??, är den första av många frågor vi
ställer vid betraktelsen av en potentiell investering.

För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 428 MSEK omsättning
och 39 MSEK resultat före avskrivningar (EBITDA), en nivå i linje med vad
som kommunicerats tidigare.

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2020

* Nettoomsättningen uppgick till 96,3 (44,5) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,1 (1,7)
MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 2,8 (1,6) MSEK uppgick EBITDA
till 3,3 (0,2) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 2,5 (-0,2) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,6 (-1,6) MSEK, exklusive effekt
från IFRS 16 om 0,2 (0,1) MSEK uppgick EBIT till 0,4 (-1,7) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till -3,5 (-3,5) MSEK, varav -5,5 (-3,3)
MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten
skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
* Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till
-0,82 (-0,90) SEK och efter utspädning till -0,82 (-0,90) SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08:00
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik
erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

* Stockwik 1Q20

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.