Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-02

Stor kassa ger möjligheter

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Inräknat en reavinst om 440 miljoner kronor i kvartal 2 2017 handlas FPAR-aktien till någon procents substansrabatt. Vi upprepar vårt råd Öka och höjer riktkursen.

FastPartner under ledning av Sven-Olof Johansson har utvecklats från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett av de mest snabbväxande börsnoterade fastighetsbolagen de senaste åren. Sammansättningen på bolagets fastighetsbestånd har förskjutits mot den dynamiska Stockholmsregionen där cirka 73 procent av hyresintäkterna genereras.

Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-service- eller handelsfastighet. Strategin har varit att kombinera högavkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv lånefinansiering.

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som exempelvis köpet av förortscentrumen Tensta, Rinkeby och Bredäng med flera år 2011. Här har bolaget lyckats förbättra fastigheternas driftnetto avsevärt, genom en bättre nettouthyrning. Nu finns en potential att sänka vakanserna i en större fastighets-portfölj som förvärvades från Castellum i slutet av 2015.

FastPartner avser att investera cirka 3 miljarder kronor under de närmaste åren i bland annat 800 nyproducerade lägenheter i Stockholmsregionen. Därtill kan nya fastighetsförvärv genomföras.

Bolaget kommer att ha en kassa bortåt 1,4 miljarder kronor vid halvårsskiftet (!) om tilläggs-köpeskillingen för försäljning av bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm betalas ut.

FastPartner har närmare 3 procent värderingsarbitrage på nya förvärv i förhållande till räntekostnaderna. Ett fastighetsförvärv på 1 miljard kronor skulle höja vinst per aktie med cirka 7 procent. Därtill kommer projektgenomförande för 380 tusen kvadratmeter uthyrbar yta på av bolaget ägd mark (bostäderna ovan är en del av detta). Vi upprepar vår tidigare rekommendation Öka i aktien med riktkurs 153 kronor (150).

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities