Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-16

Stora Enso Oyj: Stora Enso avyttrar sin förpackningsverksamhet i Ryssland

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2022-05-16 kl. 9.00 EEST

Stora Enso har avyttrat sina tre anläggningar för wellpappförpackningar i Ryssland. Förpackningsanläggningarna i Lukhovitsy, Arzamas och Balabanovo har avyttrats till den lokala företagsledningen.
Stora Ensos bedömning är att osäkerheten på den ryska marknaden gör att lokalt ägarskap kan skapa en mer hållbar och långsiktig lösning för dessa verksamheter och deras respektive anställda.

Affären kommer inte att ha någon betydande effekt på Stora Ensos årliga omsättning och operativa rörelseresultat. På grund av försämrade affärsutsikter för dessa verksamheter har en nedskrivning på 35 MEUR redovisats i resultatet för det första kvartalet. Öviga förluster hänförliga till avyttringen kommer enligt IFRS kommer att uppgå till cirka 55MEUR, i första hand bestående av en valutaomräkningsdifferens som redovisas på avyttringsdagen. Utgifterna redovisas som jämförelsestörande poster.

De avyttrade anläggningarna i Lukhovitsy, Arzamas och Balabanovo har cirka 620 anställda och en total årlig kapacitet på 395 miljoner m² wellpappförpackning. Anläggningarna producerar främst wellpappförpackningar för livsmedel, heminredning, konfektyr och djurfoder på den ryska marknaden.

Stora Enso tillkännagav den 2 mars 2022 att företaget stoppar all produktion och försäljning i Ryssland tills vidare. Den 25 april tillkännagav Stora Enso även avyttringen av sina två sågverk samt skogsverksamheten i Ryssland till den lokala företagsledningen.

För ytterligare information, v g kontakta:

Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46722 410 349
För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com/investors)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:

Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349
För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Författare Cision