Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-31

Stora Enso Oyj: Stora Enso slutför omstruktureringen av skogsinnehavet i Bergvik Skog

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2019-05-31 kl. 12.15 EEST

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har nu slutfört
den tidigare meddelade omstruktureringen av sitt ägande. Stora Ensos
skogsinnehav i Sverige kommer att öka till 1,4 miljoner hektar, varav
1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Före transaktionen
utgjorde Stora Ensos indirekta andel i Bergvik Skogs produktiva
skogsmark 936 000 hektar.

- Jag är mycket glad över att vi nu har genomfört omstruktureringen av
Bergvik Skog tillsammans med övriga aktieägare. Transaktionen är ett
naturligt steg för oss, eftersom vi har en stark tilltro till
bioekonomin och vill säkra en konkurrenskraftig råvaruförsörjning på
lång sikt. Det direkta ägandet ökar våra möjligheter att ytterligare
utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka vår
konkurrenskraft, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Som en del i transaktionen förvärvar Stora Enso plantskolan Bergvik
Skog Plantor AB och tre vindkraftsprojekt. Detta stärker ytterligare
koncernens omfattande erbjudande till skogsägare i Sverige och ligger
helt i linje med företagets satsningar på hållbart skogsbruk.

Den finansiella effekten av omstruktureringen för Stora Enso blir
följande:

· Bergvik Skog redovisades tidigare som ett intressebolag enligt
kapitalandelsmetoden. Efter att omstruktureringen slutförts placeras
Stora Ensos skogsinnehav i ett helägt dotterbolag och konsolideras
post för post i Stora Ensos resultat i avsnittet Övrigt från och med
1 juni 2019 och framåt.

· Transaktionen resulterar i en ökning av Stora Ensos räntebärande
nettoskuld på cirka 1,0 miljard EUR, och kvoten nettoskuld/operativt
EBITDA kommer att öka med ungefär 0,5x när alla transaktioner är
genomförda i slutet av 2019.

· Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA var 1,7x i slutet av första
kvartalet 2019. Kvoten kommer tillfälligt att överstiga det
strategiska målet på 2,0x under andra halvan av 2019, innan alla steg
i transaktionen har slutförts.

· Sysselsatt kapital har ökat med cirka 1,0 miljard EUR, vilket
innebär att avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) har minskat med
cirka 1 procentenhet.

Länkar till tidigare meddelanden om transaktionen med Bergvik Skog:

? 30 november 2018: Stora Enso undertecknar avtal om att förvärva skogstillgångar i Bergvik Skog (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-release...)

? 13 november 2018: Stora Ensos intressebolag Bergvik Skog säljer skog i Lettland och ökar det verkliga värdet på biologiska tillgångar (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-release...)

? 27 november 2017: Stora Enso har för avsikt att förvärva skogstillgångar i samband med planerad omstrukturering i Bergvik Skog AB (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-release...)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349
Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of
renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions
and paper. We believe that everything that is made from fossil-based
materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some
26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR
10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV,
STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares
are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com
(http://www.storaenso.com/)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349
Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-enso-slutfor-omstruktu...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.