Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-23

Storebrand ASA: Meldepliktig handel

I forbindelse med Storebrands aksjelønnsprogram, hvor en del av konsernledelsens og ledende ansattes fastlønn er utbetalt som aksjer, har følgende primærinnsidere (PDMR) den 23. september 2022 blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 76,68 kroner pr. aksje.

Navn Lønn utbetalt som aksjer Ny aksjebeholdning
Vivi Måhede Gevelt  2 272  7 413
Jenny Rundbladh  1 749  1 749

Se ytterligere detaljer om transaksjonene i vedlagte skjemaer.

Følgelig har Storebrand ASA i dag solgt totalt 4 021 aksjer til ansatte til kurs 76,68 kroner. Storebrand ASA har etter salget en beholdning på 4 977 222 egne aksjer, tilsvarende 1,05% av Storebrand ASA's aksjekapital.

Lysaker, 23. september 2022

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Författare Cision