Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-26

Storebrand ASA: STOREBRAND ASA: Resultat for 3. kvartal 2022

Sterkt driftsresultat drevet av lønnsom forsikringsvekst og underliggende vekst i sparing

  • Konsernresultat[1] på 670 millioner kroner, driftsresultat på 717 millioner kroner  
  • Solvensmargin på 174 prosent
  • 22 prosent vekst i forsikringspremier mot samme periode i fjor  
  • 21 prosent vekst i kvartalets premieinntekter for innskuddspensjon mot samme periode i fjor    

­­- Verden står fortsatt overfor geopolitisk og finansiell uro, noe som bidrar til at både næringsliv og privatpersoner kan kjenne på økonomisk usikkerhet. Våre kunder skal være trygge på at Storebrand jobber dedikert for å sikre langsiktig økonomisk trygghet i krevende tider. Storebrand leverer et sterkt driftsresultat på 717 millioner kroner i krevende tider. Vår forsikringsvirksomhet har lønnsom vekst, med 22 prosent årlig vekst i forsikringspremier og en combined ratio på 88 prosent. Innen sparesegmentet har innskuddspensjonspremiene vokst med 21 prosent og vi ser en økning i netto tilførsel av kapital. Veksten er både organisk og fra oppkjøpet av Danica, som vi ønsket velkommen inn i konsernet dette kvartalet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Sterk vekst og driftsresultat
Driftsresultatet ble 717 millioner kroner i kvartalet, mot 762 millioner kroner i fjor. Forsikringsresultatet økte med 41 prosent mot samme kvartal i fjor. Administrasjonsinntektene har falt noe, parallelt med mindre midler til forvaltning på grunn av negative markedsbevegelser.

Totale midler til forvaltning utgjorde 1 001 milliarder kroner, en nedgang på 5 prosent fra i fjor. Total nettoflyt hittil i år er +7 milliarder kroner hittil i år. I Unit Linked ble midler til forvaltning redusert som følge av markedsuroen, men effekten ble mer enn oppveid av positiv netto organisk vekst og 26 milliarder kroner i midler til forvaltning fra Danica.

Konsernet fortsetter å levere lønnsom vekst innen forsikring. Inntektene økte organisk med 15 prosent og 22 prosent inkludert oppkjøpet av Danica. Combined ratio var 88 prosent i kvartalet, noe som er en forbedring fra 90 prosent i fjor. Dette er en bedre combined ratio enn Storebrands mål om 90-92 prosent.

Urolige markeder påvirket finansielt resultat i liten grad
Finansresultatet utgjorde -47 millioner kroner i tredje kvartal, mot 151 millioner kroner i samme periode året før. SPPs finansresultat bidro negativt med -126 millioner, hovedsakelig på grunn av lavere diskonteringsrente på garanterte forpliktelser. Økte kredittpåslag har også påvirket investeringsresultatene i selskapsporteføljene negativt, men avkastningen fremover vil øke med stigende renter. Sterke bufferkapitalnivåer ved inngangen av året og god risikostyring har sikret den garanterte avkastningen for kundene, til tross for turbulente markeder.

Solvensutvikling
Solvensmarginen var på 174 prosent ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 21 prosentpoeng fra forrige kvartal. Gjennomføringen av Danica-oppkjøpet, urolige markeder og regulatoriske faktorer - inkludert en betydelig lavere volatilitetsjustering - reduserte solvensmarginen. Driftsresultatet etter skatt økte solvensmarginen med to prosentpoeng.

Storebrand avsluttet et tilbakekjøpsprogram for aksjer tilsvarende 500 millioner kroner dette kvartalet. Når solvensgraden overstiger 180 prosent, har styret som intensjon å videreføre tilbakekjøpsprogrammet.

Kapitaloppdatering
Storebrand planlegger å avholde kapitaloppdatering den 8. desember 2022. Presentasjonen vil fokusere på Storebrands kapitalsituasjon og muligheter fremover i dagens marked med høyere renter. Investorer og analytikere er velkommen til Storebrands hovedkontorer på Lysaker i Norge. Presentasjonen vil også bli direktestrømmet med mulighet for digital deltakelse.

Nøkkeltall i kvartalet: 

(Q3-2021 i parentes) 

  • Solvensmargin 174% (178%) 
  • Resultat per aksje, justert for amortisering 1,16 kroner (1,56 kroner) 
  • Egenkapital 37 375 millioner kroner (36 735 millioner kroner) 
  • Forvaltningskapital 1 001 milliarder kroner (1 058 milliarder kroner) 

Aktiviteter i forbindelse med 3. kvartal 2022

07:30: Børsmelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir 

10:00: Live analytikerkonferanse på engelsk. En webcast vil være tilgjengelig for alle på storebrand.no/ir. Presentasjonen vil bli tilgjengelig på forespørsel i etterkant. Analytikere som ønsker å stille spørsmål mot slutten av presentasjonen må registrere seg for å delta i MS Teams-webinaret. 

Lenke til registrering og webcast (https://www.storebrand.no/en/investor-relations/quarterly-reporting/programme)
 

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations & Rating Daniel Sundahl: 
daniel.sundahl@storebrand.noeller (+47) 913 61 899 

Leder Strategi, Finans og M&A Kjetil Ramberg Krøkje: 
kjetil.r.krokje@storebrand.noeller (+47) 934 12 155 

 Mediehenvendelser:

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev: 
margrethe.assev@storebrand.noor (+47) 951 55 056 

Om Storebrand 
Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og
frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige
løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden:
sammen skaper vi en fremtid å glede seg til. 
 
Storebrand har om lag 55 000 bedriftskunder, 2.2 millioner personkunder og
forvalter 1 001 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker
utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).  Besøk oss på www.storebrand.no

[1] Resultat før amortisering og skatt. Se www.storebrand.no/ir for mer informasjon om hvilke APM som brukes i vår finansielle rapportering.

Författare Cision