Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-08

Storebrand ASA: Vellykket utstedelse av grønne ansvarlige obligasjonslån i Storebrand Livsforsikring AS

Storebrand Livsforsikring AS, med kredittrating A fra S&P, har i dag utstedt to nye grønne ansvarlige obligasjonslån med hhv flytende og fast-til-flytende rente:

  • FRN: NOK 1.250 millioner, kupong 3 måneder NIBOR + 3,70% p.a.
  • Fast-til-flytende: NOK 750 millioner, kupong 7,35% p.a. til 17. februar 2028

Begge lånene har innbetalingsdato 17. november 2022, og har en løpetid på 30,25 år med første innløsningsrett for utsteder 17. november 2027.

Obligasjonslånene vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det europeiske Solvens II regelverket for forsikringsselskaper, og er forventet å få en rating på BBB+ fra S&P.

Obligasjonslånene vil søkes notert på Oslo Børs, og låneopptaket er godkjent av selskapets generalforsamling og Finanstilsynet.

DNB Markets og Nordea var tilretteleggere av transaksjonen.

Oslo, 8. November 2022

For ytterligere informasjon; vennligst kontakt;

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934 12 155 Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations & Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.noeller (+47) 913 61 899

Författare Cision