Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

Storebrand Bank ASA: STOREBRAND BANK ASA - Emisjon og tilbakekjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har i dag utstedt et nytt 3 års senior usikret
obligasjonslån - ISIN NO0010860398 - pålydende MNOK 250 med forfall
15.08.2022.

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake MNOK 74 av obligasjonslån STORB
44 PRO - ISIN NO0010660806 og MNOK 100 i STORK 11 pro - ISIN
NO0010736903 (utstedt av Storebrand Boligkreditt). Obligasjonslånene
har forfall hhv 8.10.2019 og 17.06.2020.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47
93420379

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/storebrand-bank-asa/r/storebrand-bank-asa---e...

Författare Cision News